Loading...
Начало2020-04-30T16:35:52+03:00

Счетоводни услуги и консултации

Статии

Абонаментни
планове

Ако търсите леснодостъпни, качествени и полезни статии без да губите време, то сте попаднали на правилното място.

Изберете абонамент

Счетоводни услуги – полезна информация

106, 2020

Безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри. Данъчно третиране по смисъла ЗКПО.

Автор |1 юни 2020|

Вашата фирма е регистрирана за целите на ЗДДС и е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната, във и извън ЕС. Целта ви е да популяризирате вашата дейност, както и разширите пазара на предлаганите от вас стоки. Затова предоставяте безвъзмездно на вашите клиенти мостри на продуктите, които продав [...]

2805, 2020

Разходи, платени от нотариус от името и за сметка на неговите клиентите. Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

Автор |28 май 2020|

В процеса на работата си нотариус, регистриран за целите на ЗДДС, извършва плащания от своята банкова сметка от името и за сметка на своите клиенти. Става въпрос за такси към различни държавни институции, които са дължими от клиентите на нотариуса – например: държавни такси към Агенцията по вписванията, към Агенцията по кадастъра, местни [...]

2205, 2020

Защо да доверим счетоводната си отчетност на външен счетоводител?

Автор |22 май 2020|

Ефективното управление на всеки бизнес, финансовите ресурси, с които разполага, и оптимизирането на разходите е цел за всеки собственик на фирма или самонаето лице. Предизвикателствата, пред които непрекъснато се изправяме, в резултат на  променящата се пазарна ситуация, като нарастваща конкуренция, промяна в покупателната възможност на [...]

2005, 2020

Безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри. Данъчно третиране по смисъла на ЗДДС. ИНТРАСТАТ.

Автор |20 май 2020|

Фирмата ви е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната и извън нея – във и извън ЕС. Регистрирана е за целите на ЗДДС. Във връзка с осъществяваната от вас дейност, с цел рекламиране и популяризиране, увеличаване на обема на поръчките и разширяване на пазара на предлаганите от вас стоки, предос [...]

1405, 2020

Възнаграждение за технически услуги. Данък при източника по реда на ЗКПО. СИДДО.

Автор |14 май 2020|

Българско дружество осъществява търговска дейност със стационарни и мобилни заграждения. Във връзка със сключен договор с холандско дружество за покупко – продажба и доставка на стационарна ограда, в България пристигат холандски специалисти, за да осъществят монтажа на оградата и портал към нея. За оказаната услуга българското дружество з [...]

Всички статии