Loading...
Начало2020-04-30T16:35:52+03:00

Счетоводни услуги и консултации

Статии

Абонаментни
планове

Ако търсите леснодостъпни, качествени и полезни статии без да губите време, то сте попаднали на правилното място.

Изберете абонамент

Счетоводни услуги – полезна информация

707, 2020

Осигуряване на собственик на ЕООД – гражданин на страна извън ЕС

Автор |7 юли 2020|

Осигуряване на чуждестранно физическо лице – руски гражданин, който получава пенсия, отпусната по реда на руското законодателство. Руски гражданин възнамерява да упражнява дейност като собственик на търговско дружество, регистрирано съгласно българското законодателство /ЕООД/. Лицето е пенсионер и получава пенсия, отпусната съгласно руско [...]

207, 2020

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване по реда на ЗДДС.

Автор |2 юли 2020|

Дружество, с основна дейност търговия с детски играчки, е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС. Във връзка с осъществяваната дейност, фирмата сключва договор за доставка на стоки от немска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Германия. В издадените от немския доставчик фактури за периода от януари до май са посочени на отделни редове данъчна [...]

2406, 2020

Протокол по чл. 117 и самоначисляване на ДДС при вече начислен данък от чуждестранния доставчик.

Автор |24 юни 2020|

Българско дружеството, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, е с основен предмет на дейност производство на стоки /козметика/, които продава посредством онлайн платформи. От Амазон получава фактура за комисионна с начислен 20% ДДС. Въпросите, които възникват и на които ще отговорим са: При условие, че в издадената фактура от Амазон вече е начи [...]

1706, 2020

Групова здравна застраховка. Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.

Автор |17 юни 2020|

Като част от социалната си политика търговско дружество решава да сключи договор с лицензирана застрахователна компания за групова здравна застраховка в полза на всички свои работници и служителите. Здравноосигурителните покрития по полицата /извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактични медицински дейности, допълнителни здравн [...]

1106, 2020

Предоставяне на стока като бонус за достигнат оборот съгласно ЗДДС

Автор |11 юни 2020|

Фирма извършва търговия с бебешки пелени, внос от Турция. Продажбите се осъществяват както на територията на България, така и в Румъния. С цел стимулиране на продажбите, фирмата решава да организира кампания, която ще включва предоставянето на бонуси под формата на допълнително количество от търгуваната стока /бебешки пелени/ при достиган [...]

Всички статии