Loading...
Начало2020-04-30T16:35:52+03:00

Счетоводни услуги и консултации

Статии

Абонаментни
планове

Ако търсите леснодостъпни, качествени и полезни статии без да губите време, то сте попаднали на правилното място.

Изберете абонамент

Счетоводни услуги – полезна информация

608, 2020

Дивиденти – данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ

Автор |6 август 2020|

Правото на дивидент е обусловено от волята на съдружниците и се поражда при наличие на определени предпоставки - изтичане на финансовата година, приемане на годишен финансов отчет, наличие на решение на общото събрание за разпределяне на печалбата. Дефиниция на „дивидент“ е дадена в &1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за [...]

408, 2020

Данъчно третиране на доставка на стоки, които се заплащат с подаръчни карти

Автор |4 август 2020|

Клиент закупува от магазин за козметика подаръчен ваучер, който ще подари на празника на свой приятел. Подаръчната карта е на стойност 100 лв. Върху нея е изписано името на човека, за когото е предназначена. В рамките на 6 месеца може да бъде използвана в магазина, както и онлайн на неговия сайт. Притежателят на подаръчната карта може да [...]

2907, 2020

Наименование на стоката/услугата – задължителен реквизит на фискалния бон?!

Автор |29 юли 2020|

В магазин за козметика извършваните продажби се регистрират с издаване на фискална касова бележка. Стоките, обект на продажба, се отнасят в няколко групи, програмирани в касовия апарат: козметика за коса; козметика за лице; парфюмерия; грим; други. Достатъчен ли е този обобщен начин на програмиране на стоките в касовия апарат? Съгласно чл [...]

2207, 2020

Документиране и данъчно третиране на разходите за електроенергия, префактурирани от наемодател

Автор |22 юли 2020|

Между фирма „А“ ЕООД и фирма „Б“ ЕООД е сключен договор за наем, по силата на който „А“ ЕООД, в качеството си на наемодател, предоставя за ползване на „Б“ ЕООД, в качеството му на наемател, офис срещу договорено възнаграждение. Задължение на наемателят е редовно да заплаща в определения срок, както договорената наемна цена, така и всички [...]

1607, 2020

Данъчно третиране на разходите за командировка на собственик на ЕТ

Автор |16 юли 2020|

Едноличен търговец, чиято основна дейност е извършване на консултантски услуги в сферата на търговията, има сключени договори с клиенти, които се намират извън пределите на града, в който е седалището на фирмата. Във връзка с изпълнение на договорните отношения със своите клиенти, за едноличния търговец възниква необходимостта от командир [...]

Всички статии