Собственик сте на фирма, която е в сферата на услугите. Имате сайт, чрез който рекламирате и продавате услугите, които извършвате. Не разполагате с касов апарат и не желаете да използвате такъв, поради ред обясними причини. На този етап, клиентите ви могат да плащат единствено по банков път с платежно нареждане. За да ги улесните максимално, обмисляте да създадете възможност за плащане с карта посредством ПОС терминал, чрез който клиентите ще извършват плащане директно на вашия сайт. Общо взето стъпките са следните:

  1. Клиентът генерира поръчка на вашия сайт
  2. Оттам следва препращане на клиента на сайта на банката, където клиентът въвежда данните на своята банкова карта
  3. Следва препращане …