Българско дружество осъществява търговска дейност със стационарни и мобилни заграждения. Във връзка със сключен договор с холандско дружество за покупко – продажба и доставка на стационарна ограда, в България пристигат холандски специалисти, за да осъществят монтажа на оградата и портал към нея. За оказаната услуга българското дружество заплаща възнаграждение на холандското дружество, което е юридическо лице – местно на Холандия за целите на данъчното облагане. Няма място на стопанска дейност в България.

Възникват въпросите:

  1. Възнаграждението, изплатено на холандското дружество, във връзка с оказаните услуги, свързани с монтажа на оградата и портала, представлява ли възнаграждение …