Като имаме предвид проблемът с междуфирмената задлъжнялост, би било полезно да разгледаме темата относно обезценката и данъчното третиране при отписване на несъбираеми вземания. Лошото е, че най – вероятно ще има суми, които поради една или друга причина едва ли ще си възстановите дори и да заведете дело. А относно завеждането на съдебни дела, моят личен съвет е добре да проучите фирмата – длъжник,  нейното финансово състояние, тъй като в повечето случаи дори и да заведете дело, резултатът ще бъде допълнително разходи за съдебни такси, адвокати, вещи лица и т.н., без да се стигне до желания от вас резултат, т.е. към вземането от вашия длъжник ще натрупате още суми, които дори и да …