В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при които стоката се транспортира директно до купувача – фирма от трета страна на територията на Румъния, като тя не е регистрирана за целите на ДДС в Румъния.

Как изглеждат нещата, когато фирмата с холандски ДДС номер продава стоките на фирмата с български ДДС номер, която от своя страна ги препродава на въпросната американска фирма, която обаче ИМА регистрация за целите на ЗДДС в Румъния или пък ги продава …