Валентина Атанасова

Сециалист ТРЗ

  • +359 (0) 569 900 09
  • office@correctaccountbg.com
Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ - Икономически университет - гр. Варна , бакалавър, специалност „Информатика и компютърни науки“. Професионален опит в сферата на счетоводното и данъчно облагане, трудово - правно законодателство и човешки ресурси. Професионален стаж – 7 години.

За връзка с Валентина