Стопанисвате хотел, разположен в летен курорт, чиято дейност има сезонен характер и съответно приема туристи единствено през лятото. За целта е нужно да наемете персонал само за летния сезон за периода от 01.06. до 15.09.

Чудите се на какъв договор да бъдат назначени сезонните служители!? Съответно въпросът ви към вашия счетоводител е дали има начин с тях да бъдат сключени трудови договори за точно този определен период /01.06 – 15.09./!?

Отговорът на вашия въпрос се крие в чл. 68 от Кодекса на труда. Бихте могли да сключите срочни трудови договори с необходимия за летния сезон персонал. И така…:

Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който …