Доверете се на нашия дългогодишен опит и професионализъм. Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт в Бургас предлага счетоводни услуги, включително и регистрация на фирми и администрирането им:

  1. Консултиране на клиенти за най-подходяща правна форма за упражняване на търговска дейност.
  2. Съвети относно фирмено наименование, предмет на дейност, вид и размер на капитала, управление и представителство на компанията.
  3. design.jpg

  4. Консултиране, подготовка и подаване на всички необходими документи до окончателно извършване на регистрация.
  5. Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и институции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и други.
  6. 32155372_ml.jpg