Доверете се на нашия дългогодишен опит и професионализъм. Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт в Бургас предлага счетоводни услуги, включително и регистрация на фирми и администрирането им:

  • Консултиране на клиенти за най-подходяща правна форма за упражняване на търговска дейност.
  • Съвети относно фирмено наименование, предмет на дейност, вид и размер на капитала, управление и представителство на компанията.
  • Консултиране, подготовка и подаване на всички необходими документи до окончателно извършване на регистрация.
  • Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и институции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и други.

регистрациянафирми
Поискайте индивидуална оферта
Свържете се с нас