Разяснение на Министерството на финансите относно публикуването на годишните финансови отчети за 2017 г.