Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България, ще осъществява търговия със стоки на следния принцип:

  1. Стоката, предмет на търговията ще се закупува от фирми, също регистрирани за целите на облагането с данък върху добавената стойност, само че в Гърция, т.е. притежават гръцки ДДС номер.
  2. Стоката ще се продава отново на фирми, регистрирани по ДДС в Гърция.
  3. Стоката не напуска пределите на Гърция, т.е. транспортът се осъществява директно от гръцката фирма, от която е закупена стоката до гръцка фирма, която е неин купувач.
  4. Българската фирма получава фактура от гръцката фирма, от която закупува стоката и съответно издава фактура за продажбата на гръцката фирма – купувач.

В СЛЕДВАЩИТЕ …