Фирма, която е регистрирана за целите на ЗДДС в България, сключва договор с холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия, за продажба на стоки на консигнация. В статията Продажба на стоки на консигнация. Какво трябва да знаем!?“ бяха разгледани основните правила, с които трябва да са запознати и които трябва да спазват собствениците на фирми, осъществяващи търговия на принципа продажба на консигнация в пределите на страната.

В следващите редове ще поговорим за задълженията, които възникват за собственика на българската фирма при предоставянето на стоки за продажба на консигнация на  холандската фирма.

Да припомним …

Най – общо казано, при продажба на консигнация …