Качени са примерни планове за въвеждащо и продължаващо обучение на служители за запознаването им с изискванията на ЗМИП на интернет страницата на ДАНС. Да не забравяме, че срокът за подаването им изтича на 15 февруари. До тогава трябва да бъдат изпратени на дирекция „Финансово разузнаване“.

Примерни планове за обучения можете да видите ТУК.