Като част от рекламната си политика, фирмите прилагат организиране на различни конкурси, състезания, игри и раздават награди, било то парични, било то предметни, на спечелилите потенциални или настоящи клиенти – физически лица.

В конкретния случай, става въпрос за фирма, която организира конкурс за най – добра рисунка, на тема „Моята мечта“. Конкурсът се провежда във Фейсбук профила на фирмата, където се реализира и гласуването чрез харесване (трупане на лайкове) на рисунките на участниците. Първите три творби с най-много харесвания се класират съответно на първо, второ и трето място. Те получават предметна награда, която е предварително определена.

В редовете по – долу ще отговорим …