Uncategorized @bg

Предимствата да изберете аутсорсинг на фирменото счетоводство

Несигурната икономическа обстановка, в национален и световен мащаб, принуждава бизнеса да обърне сериозно внимание на своите стопяващи се финанси.

В тази ситуация отделни фирми се насочват към външни специализирани счетоводни кантори.

Преимуществото на този ход се състои в това, че се използват услугите на добре подготвени специалисти.  Това прави излишна издръжката на собствен счетоводен отдел.

Чрез изнасяне на счетоводната отчетност, всяко предприятие може да оптимизира разходите за заплати, осигуровки и обучение на кадри. Това е особено подходящо в момент на стагнация и икономически трудности.

Така аутсорсингът в сферата на счетоводните услуги вече не е екзотика или приумица, а съвсем прагматичен избор.

Към днешна дата на пазара на счетоводните услуги работят много специализирани счетоводни къщи. Всички те притежават професионален опит и отлично подготвен екип, превъзхождащи съответния счетоводен отдел на дадено предприятие.

Аутсорсингът на счетоводни услуги дава възможност  за разпределяне на  риска и отговорността. Той осигурява необходимото спокойствие на предприемачите, които могат да се концентрират изцяло  върху основната си дейност.

Сериозно предимство на външните счетоводни услуги е и това, че клиентът ще ползва най-модерните информационни системи и утвърдени стандарти на работа. Същевреминно няма да му се налага да инвестира средства в покупката на скъпоструващ счетоводен софтуер.

Разгледайте ситуацията и като икономия на средства, които няма да се дават за специализирано обучение на счетоводен персонал.

При работа с външна счетоводна кантора практиката е доказала, че по всяко време клиентът може да получи  информация за важни финансови и счетоводни показатели, преведена на разбираем език.

Докато при работа със собствен счетоводен отдел, фирмата трябва е зависима дори от графика за отпуски на наетите специалисти.

А едно от най-големите предимства на работата с външен счетоводител се крие в това, че клиентът сам избира какъв пакет от услуги да плаща.

Ако сте готови за тази сериозна крачка във вашия бизнес,  счетоводна кантора „Корект акаунт консулт“ може да бъде вашият „външен“ партньор.