Българска фирма, с основен предмет на дейност търговия, решава да извършва продажба на стоки през платформата за електронна търговия Амазон Германия /amazon.de/. Регистрирана е за целите на ЗДДС в България. Клиентите са данъчно незадължени лица с постоянно пребиваване в Германия. Поради високата цена на транспортните разходи, с цел повишаване на икономическата ефективност на търговията, фирмата решава да изпрати предварително търгуваните стоки на склад в Амазон в Германия. Амазон не придобива собственост върху търгуваната стока, а единствено и само предоставя под наем складова площ, като поема ангажимент да изпраща стоката след направена поръчка към крайния клиент от името и за …