Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Рубрика Програмни продукти

16.01.2018

Източник: Интернет страницата на НАП