В статията Онлайн търговия от физическо лице стана ясно, че подлежите на облагане съгласно ЗДДФЛ /Закон за данъците върху доходите на физическите лица/.

Сега да видим с какво още трябва да се съобразявате …

За щастие, търговията с продаваните от вас дрехи и аксесоари се развива благоприятно, до такива нива, че трябва да се замислите как стои въпросът с регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Също така е важно да споменем, че има значение откъде закупувате стоките, които продавате. Ако вашият доставчик е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, то също се налага да обърнете внимание на регламентите на ЗДДС.

Вие осъществявате …