Ваша служителка, която разбира, че сте се осигурявали, решава да роди в болница, намираща се в друга страна – членка на Европейския съюз /Германия/.

Въпросът е има ли право на обезщетение за майчинство и какво следва да се направи?

Ваша служителка, която разбира, че сте се осигурявали, решава да роди в болница, намираща се в друга страна – членка на Европейския съюз /Германия/.

Въпросът е има ли право на обезщетение за майчинство и какво следва да се направи?

При положение, че раждането ще се осъществи в Германия, то следва и е необходимо следното:

1.   Да ви бъде издадено удостоверение /съответен медицински документ, например болничен лист/ във форма и по реда на съответното законодателство …