Рубриката „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“ е актуализирана, като са публикувани Въпроси и отговори, касаещи СУПТО актуални към 02.09.2019 г.Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби актуални към 02.09.2019 г. и Схеми ERP – функционалности, попадащи в обхвата на СУПТО.

Източник: Интернет страницата на НАП