Закупили сте лекотоварен автомобил за целите на основната дейност на вашата фирма. Съответно при закупуването му сте упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит. За нещастие, около година след закупуването му, по време на командировка, автомобилът е откраднат. Своевременно уведомявате компетентните органи на реда. По случая се образува досъдебно производство и разполагате с издадена от съответното РПУ служебна бележка. Следствието все още тече, т.е. не разполагате с прокурорско постановление за спиране на досъдебното производство. Разбира се, превозното средство е застраховано и кражбата е предмет на сключената застраховка.

И сега ви връхлитат въпроси във връзка …