Все по – често собственици на недвижимо имущество – физически лица използват сайтове като Booking, AirBnB и други от този тип, с цел предоставянето на апартаментите си под наем, като наемането е краткосрочно – например 1,2,3 нощувки. Разбира се, много малка част от физическите лица, осъществяващи подобно краткосрочно отдаване на апартаментите си под наем, са наясно какви са последствията от това и данъчното третиране.

Първо да започнем с това, че тези физически лица осъществяват независима икономическа дейност, а именно отдаване на апартаменти под наем и са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС. В качеството си на данъчно задължени лица, тези физически лица по повод отдаването …