Много от собствениците на фирми, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, смятат че регламентите в този закон по никакъв начин не ги касаят, освен задължението им да следят облагаемите си обороти. Да, но не е съвсем така, защото без да знаят може да се окаже, че е трябвало да се регистрират по ЗЗДС и то преди да са направили, каквото и да било.

Защо казвам „преди да са направили, каквото и да било“ ще разберете малко по – надолу в изложението. Сега ще обърна внимание на този член от ЗЗДС, непознаването на който може да ви навлече леки неприятности и нежелана регистрация, а именно по чл. 97а. Регистрацията по чл. 97а от ЗДДС е по – различна от обичайната регистрация …