Повечето предприемачи изпитват затруднения в избора на вид търговец и в оформлението на изискваната документация за учредяването им. Бяхме ви представили предимствата и недостатъците на ЕТ и ЕООД. Днес ще ви запознаем с изискванията и административните процедури за вписването (регистрацията) им.

Първите стъпки…

Първо трябва да решите как да се казва фирмата ви. Наименованието трябва да е на български език, да не е осмиващо, обидно или др. противоречащи на морала наименования. Във фирменото наименование на Едноличния търговец задължително присъстват две от имената му. Може да се посочи в учредителните документи как ще се изписва фирменото наименование и на латиница (допълнително …