Премини към основното съдържание

Казуси

Спонсорство и дарение в полза на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – данъчно третиране на разхода

Фирмата ви предстои да спонсорира спортно мероприятие, организирано от спортен клуб, регистриран по Закона за юридически лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. В спортната зала, където ще се проведе мероприятието, [...]

Виж повече

Онлайн търговия – доставка на стоки, с получатели физически лица от ЕС и трети страни

Собственик сте на фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България. Осъществявате онлайн търговия. Чрез вашия електронен магазин извършвате продажби, предимно козметика и спортни аксесоари, с получатели физически лица /данъчно незадължени лица/в Герм [...]

Виж повече

Доставка на електронни услуги - особености при прилагане на специалния режим в Съюза

Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС. С какво е добре да сте запознати!?

Виж повече

Електронни услуги – данъчно третиране по ЗДДС

Възнамерявате да създадете фирма, чиято основна дейност ще бъде извършване на електронни услуги. Съответно ще я регистрирате съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Електронните услуги ще се извършват както в страни от Европейския [...]

Виж повече

Документиране на разходите за командировка в страната – основни изисквания

Постоянно ме питат: „Не е ли достатъчна тази фактура за нощувка, за да се отчете командировката?!“ За съжаление, отговорът е „НЕ, НЕ Е!“

Виж повече

Разходи за използване на личен автомобил на собственик на ЕООД по време на командировка – данъчно третиране по ЗКПО

В качеството си на управител във вашата фирма, където сте едноличен собственик на капитала, използвате личния си автомобил изцяло за целите на осъществяваната от вас дейност.

Виж повече

Разходи за използване на личен автомобил на собственик на ЕООД за служебни цели – данъчно третиране по ЗКПО

Собственик сте на фирма, чиято дейност не би могла да протича нормално без използването на автомобил. Във фирмата извършвате сам дейността, т.е. няма други назначени лица и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Съответно използвате л [...]

Виж повече

Корекция на данъчен кредит при щета на превозно средство

Закупили сте товарен автомобил за целите на основната дейност на фирмата ви. Съответно сте се възползвали от правото си на данъчен кредит по издадената фактура за покупката на превозното средство. За нещастие в резултат на пътнотранспортно произшеств [...]

Виж повече

Рекламни услуги – третиране от гледна точка на ЗДДС

Фирмата ви, регистрирана по ЗДДС, се занимава с рекламна дейност. Ваши клиенти, освен български фирми, са и фирми от Европейския съюз, както и такива извън него. Къде е мястото на изпълнение на предоставяните от вас рекламни услуги? Как следва да бъд [...]

Виж повече

Глоба, наложена на служител - осчетоводяване и данъчно третиране

На ваш служител, управляващ МПС, което е собственост на фирмата, е наложена глоба за извършено нарушение при шофиране. Поради една или друга причина вие сте погасили дължимата сума по наложената санкция. Как бихте могли да отразите издадените от орга [...]

Виж повече