Като част от социалната си политика търговско дружество решава да сключи договор с лицензирана застрахователна компания за групова здравна застраховка в полза на всички свои работници и служителите. Здравноосигурителните покрития по полицата /извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактични медицински дейности, допълнителни здравни услуги и стоки, дневни пари за болничен престой, обезщетение за операции, дентална помощ/ са валидни за случаи на злополука и заболяване. Застраховката и включените в нея медицински услуги ще бъдат използвани на територията на България и ще бъдат достъпни за всички работещи в дружеството, в това число и за лицата, наети по договор за управление …