Преди да започнат своята дейност, най – често бъдещите предприемачи са поставени пред въпроса каква да бъде правната форма – дали да регистрират фирмата си като едноличен търговец /ЕТ/ или ЕООД. В миналото в повечето случаи хората стартираха бизнеса си като еднолични търговци, поради лесното откриване на фирма и липсата на необходимост от първоначален капитал, а също и опростената счетоводна и административна отчетност. В сегашни дни ЕТ се смята за остаряла правна форма, която вече почти никой не предпочита. И все пак, преди да вземете решение дали да започнете дейността си като ЕТ или ЕООД, трябва да помислите как това би рефлектирало на бизнеса ви и да се запознаете с няколко …