Допълнителни административни и счетоводни услуги на добри цени.

Счетоводните услуги, които счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт предлага, включват още:

 • Регистрация и дерегистрация по ДДС.
 • Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци, осигуровки.Подаване на заявления и получаване на удостоверения и справки от НАП.
 • Подаване на заявления и получаване на удостоверение за актуално състояние на фирмата.
 • Проверка на данъчни задължения, своевременно уведомяване за възникнали такива.
 • Осигуряване на контакт със Служба по трудова медицина.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти.
счетоводниуслугибургас
счетоводниуслугибургас
 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции.
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ и подаване на последващи отчетни форми за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица.
 • Изготвяне на отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания.
 • Изготвяне на договори, анекси и протоколи за прихващане с Ваши контрагенти.
 • Изготвяне на всякакви други справки и отчети, необходими за управлението на фирмата.
 • Трудово-правни, данъчни и консултации, свързани със социалното осигуряване във връзка с дейността на фирмата.
Поискайте индивидуална оферта
Свържете се с нас