Допълнителни административни и счетоводни услуги на добри цени.

Счетоводните услуги, които счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт предлага, включват още:

 1. Регистрация и дерегистрация по ДДС.
 2. Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци, осигуровки.Подаване на заявления и получаване на удостоверения и справки от НАП.
 3. Подаване на заявления и получаване на удостоверение за актуално състояние на фирмата.
 4. Проверка на данъчни задължения, своевременно уведомяване за възникнали такива.
 5. Осигуряване на контакт със Служба по трудова медицина.
 6. zdjecie1.jpg

 7. Изготвяне на документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти.
 8. Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции.
 9. Деклариране на получени заеми пред БНБ и подаване на последващи отчетни форми за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица.
 10. Изготвяне на отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания.
 11. Изготвяне на договори, анекси и протоколи за прихващане с Ваши контрагенти.
 12. Изготвяне на всякакви други справки и отчети, необходими за управлението на фирмата.
 13. Трудово-правни, данъчни и консултации, свързани със социалното осигуряване във връзка с дейността на фирмата.
 14. amenzi-aplicate-de-anaf-pentru-problemele-legate-de-bonurile-fiscale.html_34212104.jpg