Постоянно ме питат: „Не е ли достатъчна тази фактура за нощувка, за да се отчете командировката?!“ За съжаление, отговорът е „НЕ, НЕ Е!“

Какво е необходимо да знаете и направите, за да бъдат данъчно признати направените разходи от ваш служител, който е назначен при вас на трудов договор във връзка с командироването му в друг град по повод изпълнението на задачи, свързани с предмета на дейност на вашата фирма!?

Отчетените разходи за командировката следва да бъдат признати за данъчни цели при положение, че са изпълнени следните условия:

  1. Пътуването и престоят ,във връзка с които са направени разходите следва да са извършени във връзка с дейността;
  2. Да са налице договорни отношения …