Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – специално аерофотография. Решава да изкара допълнителни доходи от тази дейност. Чрез американски сайт, където са качени снимките, сключва договори с американска и френска фирма /регистрирана за целите на ДДС във Франция/ за използване на правата за снимките. Клиентите получават правото да използват публикуваните фотографии срещу заплащане на фотографа. Отношенията между фотографа и клиентите се уреждат от общи условия, публикувани в сайта. В статията Доход от авторско възнаграждение. Данъци, осигуровки, СИДДО отговорихме на въпросите …