Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – специално аерофотография. Решава да изкара допълнителни доходи от тази дейност. Въпросното лице открива в интернет пространството огромна, развиваща се онлайн художествена галерия, която е собственост на американска фирма. Това е онлайн платформа, където утвърдени творци имат възможността да популяризират своята работа. След като направи безплатна регистрация, за лицето става възможно качването на изображение на неговото автентичното творчество. Клиентите получават правото да използват публикуваните фотографии срещу заплащане …