През последното десетилетие дигиталните технологии имат огромно влияние върху начина ни на живот и развитието на бизнеса. Благодарение на подобряването на интернет връзката и навлизането на смартфоните, онлайн търговията завладява света. Важно е да знаете, че вашите клиенти са също толкова заети колкото сте и вие. Но никога до сега не са имали толкова богат избор какво, как и откъде да купят. Конкуренцията и очакванията са големи. И това не е поредната мода в историята на търговията, а бъдещето. Да продавате онлайн е от решаващо значение за вашия бизнес. Но освен продукти, вие можете да предлагате и услуги, например дистанционно обучение, което става все по – популярно поради удобствата …