Фирма, установена само в България и регистрирана за целите на ЗДДС, изпраща стоки до Германия при режим на складиране до поискване във връзка с предварително сключен договор с клиент – данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Договорът е прекратен и на склад в Германия остава стока, собствеността върху която не е прехвърлена.

В редовете по – долу ще разгледаме какво е данъчното третиране от гледна точка на ЗДДС ако за остатъка от намиращата се на територията на Германия стока, върху която собствеността не е прехвърлена, българската фирма:

  1. успее да сключи договор за режим на складиране до поискване с друг контрагент – данъчно задължено лице, регистрирано …