И как е възможно това!? На печалба съм, трябва данъци да плащам, а пари няма!!! Това възможно ли е!?

Разбира се, че е възможно. Отговорът се крие в следните простички обяснения …..

Да започнем с това, че между приходите, които реализира една фирма и парите които постъпват, т.е. постъпленията от продажби има съществена разлика.

Най – общо казано приходът възниква в момента, в който издадем фактура за извършената продажба и той намира отражение в отчета за приходите и разходите на фирмата.

Постъплението от продажбата е свързано с това събрали ли сме си …