Счетоводни новини

Начало/Счетоводни новини
18 06, 2020

Над 86 % от дружествата и едноличните търговци вече обявиха доходите си пред НАП

Автор |2020-06-18T14:34:22+03:0018 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Фирми и ЕТ декларират и плащат данъците си до 30 юни Над 86 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 12 дни преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали  да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходит [...]

12 06, 2020

НАП с нов портал за електронни услуги до средата на 2021 година

Автор |2020-06-12T09:23:16+03:0012 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

90% от комуникацията с данъчната администрация е онлайн До средата на 2021 г. Националната агенция за приходите ще стартира  изцяло нов портал за електронни услуги, който значително ще улесни потребителите при декларирането и плащането на данъците и осигурителните вноски. Това стана ясно днес по време на встъпителна онлайн пресконференция на прихо [...]

11 06, 2020

Удължаване на срока за предоставяне на информация по линия на автоматичния обмен на информация за финансови сметки за 2019 г.

Автор |2020-06-11T13:43:17+03:0011 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Поради ситуацията, свързана с COVID-19, се предвижда удължаване на сроковете за предоставяне на информация за отчетната 2019 година. Българските финансови институции, които имат задължения съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа от ДОПК, могат да предоставят отчетните си файлове до 30 септември 2020 г. Към настоящия момент ЕС подготвя директива, [...]

10 06, 2020

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Автор |2020-06-10T14:17:49+03:0010 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg  Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в обща платформа на адрес: https://portal.registryagenc [...]

10 06, 2020

Политика за видеонаблюдение в Националната агенция за приходите

Автор |2020-06-10T13:47:47+03:0010 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Изпълнителният директор на НАП утвърди Политика за видеонаблюдение в Националната агенция за приходите. Документът описва правилата на Националната агенция за приходите по отношение на видеонаблюдението, целите на извършващото се видеонаблюдение, както и мерките, предприемани от Агенцията, за защита на личните данни и на неприкосновеността на личн [...]

9 06, 2020

НАП ще запечатва обекти само на доказано недобросъвестни търговци

Автор |2020-06-09T10:27:17+03:009 юни 2020|Новини от НАП|

Данъчните смекчават принудителната административна мярка след срещи с бизнеса Националната агенция за приходите (НАП) актуализира указание към служителите си за налагане на принудителната административна мярка „Запечатване на търговски обект“. Липсата на реквизити във фискалните бонове, несъхраняването в търговските обекти на паспорт на касовите а [...]

3 06, 2020

НАП и бизнесът продължават обсъжданията на Наредба Н-18

Автор |2020-06-03T16:19:39+03:003 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Националната агенция за приходите и бизнеса се обединиха около предложения за изменения на Наредба Н-18, обсъждани в поредица работни срещи. Агенцията представи проект на промени по време на работна среща с участието на министъра на финансите Владислав Горанов, изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова и екипа на приходното ведомство с браншови [...]

27 05, 2020

Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни

Автор |2020-05-27T16:38:05+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 55 от 202 [...]

27 05, 2020

Социалната пенсия за старост става 141,63 лв. oт 1 юли

Автор |2020-05-27T16:27:29+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 132,74 лв. на 141,63 лв. от 1 юли, реши правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на 133 600 души. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна [...]

27 05, 2020

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Автор |2020-05-27T16:26:07+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено [...]

22 05, 2020

Съобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП относно срокове за изготвяне на вътрешни правила

Автор |2020-05-26T11:12:30+03:0022 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

На 13.05.2020 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето. Съгласно § 13 от същия сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат след изтичането на 7 дни [...]

22 05, 2020

За първи път влиза в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между България и Азербайджан

Автор |2020-05-26T11:13:41+03:0022 май 2020|Новини от НОИ, Счетоводни новини|

От 4 май 2020 г. е в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан. Чрез нея за първи път се уреждат отношенията в областта на социалната сигурност между двете държави. Документът се основава на общоприетите принципи на координация на системите за социална сигурност. Тов [...]