Счетоводни новини

Начало/Счетоводни новини

Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността

Автор |2020-03-27T10:55:22+02:0027 март 2020|Счетоводни новини|

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите ли [...]

Удължени срокове от НСИ за подаване на ГФО за дейността за 2019 година

Автор |2020-03-24T22:28:25+02:0024 март 2020|Счетоводни новини|

ВАЖНО: НСИ удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с приетия от 44-тото [...]

Над 100 000 души подадоха онлайн годишните си данъчни декларации

Автор |2020-03-24T17:41:43+02:0024 март 2020|Счетоводни новини|

Над 100 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите по електронен път до момента, съобщиха от Национална агенция за при [...]

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Автор |2020-03-24T17:07:30+02:0024 март 2020|Счетоводни новини|

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитв [...]

Подробна информация за деклариране и внасяне на авансовите вноски по ЗКПО

Автор |2020-03-24T20:38:14+02:0024 март 2020|Счетоводни новини|

Когато до влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 20 [...]

Често задавани въпроси свързани с декларирането и плащането на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Автор |2020-03-24T11:02:37+02:0024 март 2020|Счетоводни новини|

Ще бъде ли променен срокът за деклариране и внасяне на дължимия ДДС? Не. Срокът за деклариране и внасяне на данък върху добавената стойност няма да бъ [...]

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Автор |2020-03-24T11:00:15+02:0024 март 2020|Счетоводни новини|

Уважаеми клиенти, Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпа [...]

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Автор |2020-03-23T21:06:37+02:0023 март 2020|Счетоводни новини|

УКАЗ № 71 На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за мерките и д [...]

Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС

Автор |2020-03-23T13:34:28+02:0023 март 2020|Счетоводни новини|

В Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, [...]

Указ на президента за връщане за ново обсъждане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Автор |2020-03-23T08:43:08+02:0023 март 2020|Счетоводни новини|

УКАЗ № 70 На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за мер [...]

МВР напомня: влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост + бланка

Автор |2020-03-21T17:42:13+02:0021 март 2020|Счетоводни новини|

Днес от 00:00 часа на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и изли [...]

ВАЖНО!!! Официално приети данъчни и счетоводни срокове за 2020 г.

Автор |2020-03-20T21:19:24+02:0020 март 2020|Счетоводни новини|

Официално са гласувани и приети новите срокове за 2020 г: До 30.06.2020 г. се удължава срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от [...]