Новини от НОИ

22 05, 2020

За първи път влиза в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между България и Азербайджан

Автор |2020-05-26T11:13:41+03:0022 май 2020|Новини от НОИ, Счетоводни новини|

От 4 май 2020 г. е в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан. Чрез нея за първи път се уреждат отношенията в областта на социалната сигурност между двете държави. Документът се основава на общоприетите принципи на координация на системите за социална сигурност. Тов [...]

2 04, 2020

ПИК на НОИ вече се заявява и по електронен път

Автор |2020-05-26T13:13:44+03:002 април 2020|Новини от НОИ, Счетоводни новини|

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ [...]

8 08, 2019

НОИ изпраща съобщения за преведени обезщетения след заявка по интернет

Автор |2020-05-26T13:14:13+03:008 август 2019|Новини от НОИ, Счетоводни новини|

Националният осигурителен институт (НОИ) изпраща съобщения за изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство или при осиновяване на дете по електронен път само след заявка през интернет страницата на институцията. От 12 август 2019 г. осигурените лица, които желаят да получават чрез SMS или по електронна поща информация з [...]

25 06, 2019

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи

Автор |2020-05-26T13:14:35+03:0025 юни 2019|Новини от НОИ, Счетоводни новини|

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2019 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), по отношение на новите образци на документите за изплащане на паричните обезщетения, които са приложения към нея. Утвърдените нови образци на [...]

3 07, 2018

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство

Автор |2020-05-26T13:15:00+03:003 юли 2018|Новини от НОИ, Счетоводни новини|

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), по отношение на отпуска и паричните обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст. [...]

15 11, 2017

НОИ издава удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация до 27 ноември

Автор |2020-05-26T13:15:29+03:0015 ноември 2017|Новини от НОИ, Счетоводни новини|

НОИ информира, че териториалните поделения на Института ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 27 ноември тази година вкл. 28 ноември е последната дата, когато лица имат възможност да постъпват в изпълнителите на дейността. През 2017 г. програмата започна на 3 април, като за финансирането й е отделен финансов ресурс в размер н [...]