Други новини

24 06, 2020

Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Автор |2020-06-24T09:23:53+03:0024 юни 2020|Други новини, Счетоводни новини|

В бр. 56 от 23 юни 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано: Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Параграф единствен. В Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. [...]

19 06, 2020

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Автор |2020-06-19T10:49:33+03:0019 юни 2020|Други новини, Счетоводни новини|

В ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван  Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Промените са свързани с въвеждането на намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги: настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване [...]

27 05, 2020

Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни

Автор |2020-05-27T16:38:05+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 55 от 202 [...]

27 05, 2020

Социалната пенсия за старост става 141,63 лв. oт 1 юли

Автор |2020-05-27T16:27:29+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 132,74 лв. на 141,63 лв. от 1 юли, реши правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на 133 600 души. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна [...]

27 05, 2020

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Автор |2020-05-27T16:26:07+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено [...]

22 05, 2020

Съобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП относно срокове за изготвяне на вътрешни правила

Автор |2020-05-26T11:12:30+03:0022 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

На 13.05.2020 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето. Съгласно § 13 от същия сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат след изтичането на 7 дни [...]

20 05, 2020

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Автор |2020-05-26T11:21:59+03:0020 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Уважаеми потребители на електронните услуги на ИА „Главна инспекция по труда“, Уведомяваме Ви, че във връзка с въведеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение за постъпили в срок ще се приемат декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, постъпили до един месец след края на извънр [...]

19 05, 2020

Нормативни промени намаляват административната тежест при подаване на годишните финансови отчети

Автор |2020-05-26T11:23:05+03:0019 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Малките, средни и микро предприятия ще доказват приемането на ГФО и годишните доклади за дейността само с декларация Агенцията по вписванията информира, че с нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия. Според промените, отпад [...]

13 05, 2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Автор |2020-05-20T10:06:14+03:0013 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представ [...]

29 04, 2020

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Автор |2020-05-20T10:06:58+03:0029 април 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обх [...]

10 04, 2020

Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен отпуск от други фирми

Автор |2020-05-26T13:18:15+03:0010 април 2020|Други новини, Счетоводни новини|

За наетите не е необходимо разрешение от първия работодател Работници, които са в неплатен отпуск поради спиране или свиване на дейността на техните предприятия заради въведеното извънредно положение, могат да бъдат наети на втори договор от други работодатели, чиято дейност не е пострадала. За наемането на втори трудов договор не се изисква разре [...]

9 04, 2020

Закон за извънредното положение – обнародвани промени

Автор |2020-05-26T13:18:54+03:009 април 2020|Други новини, Счетоводни новини|

В извънредния брой 34, 9.4.2020 г. на ДВ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Допълнен е § 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) от Преходните и заключителни разпоредби: По време на дейст [...]