Счетоводни новини

Начало/Счетоводни новини
8 07, 2020

НАП дава по телефона консултации по прилагането на данъчно-осигурителното законодателство

Автор |2020-07-08T08:41:04+03:008 юли 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

От 12 март 2020 г., временно бяха прекратени консултациите с клиенти на НАП в приемната, осъществявани всеки четвъртък от седмицата от 14,00 до 16,00 часа. До възобновяването на консултациите с възможност за физическо посещение, информация по интересуващите ви въпроси, свързани с прилагането на данъчно-осигурителното законодателство, клиентите на Н [...]

7 07, 2020

Промяна в ставките по ДДС в Германия (на вниманието на задължените лица, регистрирани по MOSS)

Автор |2020-07-07T14:04:46+03:007 юли 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Данъчната администрация на Германия уведоми ДЧ за промяна в ставките по ДДС, приложими за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги, предоставяни по електронен път. Германия въвежда временно намаление на ставките по ДДС за доставки на телекомуникационни услуги, услуги по радиоразпръскване  и услуги предоставяни по [...]

2 07, 2020

От 1 юли е-търговците, избрали алтернативен режим на отчитане на неприсъствени плащания, подават онлайн информация в НАП

Автор |2020-07-02T09:24:30+03:002 юли 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

От 1 юли 2020 г., чрез електронната услуга за подаване на информация по Приложение №33 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), еле [...]

30 06, 2020

НАП публикува становищие за прилагането на намалената ставка на ДДС от 9 %

Автор |2020-06-30T09:18:12+03:0030 юни 2020|Новини от НАП, Статии, Счетоводни новини|

Публикувано е Становище за прилагането на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента,  съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, в сила от 1 юли 2020 г. Източник: Интернет страницата на НАП [...]

29 06, 2020

НАП търси 31 фискални агенти

Автор |2020-06-29T12:21:17+03:0029 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Националната агенция за приходите (НАП) търси 31 служители за звеното „Фискален контрол“. Обявените конкурси са за служители на длъжност „инспектор по приходите” в отдел „Оперативни дейности“. 10 от тях са за сектор „Мобилни групи“ в столицата,  петима в Пловдив и по двама – в Благоевград и в Бургас. Приходната агенция търси служители и в звената [...]

29 06, 2020

30 юни е крайният срок за фирмите и едноличните търговци да декларират и платят данъците си

Автор |2020-06-29T12:17:36+03:0029 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Утре изтича крайният срок за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. До 30 юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец  № 6 с общия размер на [...]

26 06, 2020

Клоновете на ОББ в офисите на приходната агенция в столицата спират работа в края на месеца

Автор |2020-06-26T12:14:05+03:0026 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

От 1 юли плащанията към НАП София само по електронен и банков път. От 1 юли 2020 г. плащанията на данъци и осигурителни вноски в 13-те офиса на агенцията в столицата ще могат да се извършват без такси чрез използване на физическите ПОС терминали на приходната агенция, както и чрез електронната услуга за плащане в е-портала на ведомството. Плащания [...]

24 06, 2020

9 % ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли

Автор |2020-06-24T13:04:07+03:0024 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

От 1 юли започва да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени. Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г., се посочва в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС). От  промяната на [...]

24 06, 2020

Допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Автор |2020-06-24T09:23:53+03:0024 юни 2020|Други новини, Счетоводни новини|

В бр. 56 от 23 юни 2020 г. на Държавен вестник е обнародвано: Постановление № 130 от 18 юни 2020 г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Параграф единствен. В Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. [...]

23 06, 2020

Софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) се въвеждат до 31.12.2020 г.

Автор |2020-06-23T13:32:33+03:0023 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Проект за промени в Наредба Н-18 е публикуван за обществено обсъждане. Удължаване на срока, в който ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2020 г., се предлага в проект за изменение и допълнение на нормативния акт, публикуван за обществено обсъжд [...]

22 06, 2020

Писма от НАП за необичайно високи касови наличности

Автор |2020-06-22T14:58:02+03:0022 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Близо 3700 търговци са получили електронни писма от НАП за нелогично високи касови наличности в последните дни. Според софтуерните системи на приходната агенция и годишните отчети на дружествата, те държат на каса близо 670 млн. лв. С писмата НАП насърчава дружествата да прегледат счетоводните си записи и да направят доброволни корекции, в случай [...]

19 06, 2020

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Автор |2020-06-19T10:49:33+03:0019 юни 2020|Други новини, Счетоводни новини|

В ДВ. бр. 55 от 19.06.2020 г. е обнародван  Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Промените са свързани с въвеждането на намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги: настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване [...]