17 06, 2020

Групова здравна застраховка. Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.

Автор |2020-06-22T13:43:44+03:0017 юни 2020|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии, ТРЗ|

Като част от социалната си политика търговско дружество решава да сключи договор с лицензирана застрахователна компания за групова здравна застраховка в полза на всички свои работници и служителите. Здравноосигурителните покрития по полицата /извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактични медицински дейности, допълнителни здравни услуги и [...]

1 06, 2020

Безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри. Данъчно третиране по смисъла ЗКПО.

Автор |2020-06-01T16:00:42+03:001 юни 2020|ЗКПО, Казуси и статии|

Вашата фирма е регистрирана за целите на ЗДДС и е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната, във и извън ЕС. Целта ви е да популяризирате вашата дейност, както и разширите пазара на предлаганите от вас стоки. Затова предоставяте безвъзмездно на вашите клиенти мостри на продуктите, които продавате, за да [...]

14 05, 2020

Възнаграждение за технически услуги. Данък при източника по реда на ЗКПО. СИДДО.

Автор |2020-05-19T15:16:23+03:0014 май 2020|ЗКПО, Казуси и статии|

Българско дружество осъществява търговска дейност със стационарни и мобилни заграждения. Във връзка със сключен договор с холандско дружество за покупко – продажба и доставка на стационарна ограда, в България пристигат холандски специалисти, за да осъществят монтажа на оградата и портал към нея. За оказаната услуга българското дружество заплаща въз [...]

13 03, 2020

Доход от авторско възнаграждение. Данъци, осигуровки, СИДДО.

Автор |2020-05-19T15:22:06+03:0013 март 2020|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – специално аерофотография. Решава да изкара допълнителни доходи от тази дейност. Въпросното лице открива в интернет пространството огромна, развиваща се онлайн художествена галерия, която е собственост [...]

30 01, 2020

Доставки с нестопански характер – данъчно третиране за целите на ЗКПО и ЗДДС.

Автор |2020-05-19T15:35:28+03:0030 януари 2020|ЗДДС, ЗКПО, Казуси и статии|

Сдружение е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Също така е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта като спортен клуб и отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 2 от същия закон. Спортният клуб е вписан в регистъра на лицензираните спортни федера [...]

8 01, 2020

Онлайн търговия в Амазон

Автор |2020-05-19T15:36:32+03:008 януари 2020|ЗДДС, ЗКПО, Казуси и статии|

Българска фирма, с основен предмет на дейност търговия, решава да извършва продажба на стоки през платформата за електронна търговия Амазон Германия /amazon.de/. Регистрирана е за целите на ЗДДС в България. Клиентите са данъчно незадължени лица с постоянно пребиваване в Германия. Поради високата цена на транспортните разходи, с цел повишаване на ик [...]

11 12, 2019

Кражба на актив. Данъчно третиране съгласно ЗДДС и ЗКПО.

Автор |2020-05-19T15:45:52+03:0011 декември 2019|ЗДДС, ЗКПО, Казуси и статии|

Закупили сте лекотоварен автомобил за целите на основната дейност на вашата фирма. Съответно при закупуването му сте упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит. За нещастие, около година след закупуването му, по време на командировка, автомобилът е откраднат. Своевременно уведомявате компетентните органи на реда. По случая се образува дос [...]

4 06, 2019

Членски внос и дарение към ЮЛНЦ със статут в обществена полза. Облагаеми ли са!?

Автор |2020-05-19T15:59:29+03:004 юни 2019|ЗДДС, ЗКПО, Казуси и статии|

Законът за юридическите лица с нестопанска цел разделя юридическите лица на организации за осъществяване на дейност в обществена  частна полза. Сдружение, регистрирано като ЮЛНЦ, извършващо общественополезна дейност, във връзка с постигане на поставените цели получава дарения. Също така получава членски внос от своите членове по реда, регламентиран [...]

2 02, 2019

Покупка на самолетни билети – документална обоснованост съгласно ЗКПО

Автор |2020-05-19T16:10:32+03:002 февруари 2019|ЗКПО, Казуси и статии|

Собственикът на фирма, на която извършвам счетоводни услуги, във връзка с командировка в чужбина, закупува онлайн самолетни билети от авиокомпания Ryanair. Разбира се, предметът на командировката е свързан с основната дейност, която осъществява фирмата. На електронната си поща, той получава потвърждение на резервация за полета, в което се съдържа и [...]

17 10, 2018

Спонсорство и дарение в полза на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – данъчно третиране на разхода

Автор |2020-05-19T16:15:35+03:0017 октомври 2018|ЗКПО, Казуси и статии|

Фирмата ви предстои да спонсорира спортно мероприятие, организирано от спортен клуб, регистриран по Закона за юридически лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. В спортната зала, където ще се проведе мероприятието, ще бъдат поставени рекламни пана с логото на вашата фирма. Възниква ви въпросът сумата, предоставен [...]

20 09, 2018

Документиране на разходите за командировка в страната – основни изисквания

Автор |2020-05-19T16:18:30+03:0020 септември 2018|ЗКПО, Казуси и статии|

Постоянно ме питат: „Не е ли достатъчна тази фактура за нощувка, за да се отчете командировката?!“ За съжаление, отговорът е „НЕ, НЕ Е!“ Какво е необходимо да знаете и направите, за да бъдат данъчно признати направените разходи от ваш служител, който е назначен при вас на трудов договор във връзка с командироването му в друг град по повод изпълнени [...]

15 09, 2018

Разходи за използване на личен автомобил на собственик на ЕООД по време на командировка – данъчно третиране по ЗКПО

Автор |2020-05-19T16:20:16+03:0015 септември 2018|ЗКПО, Казуси и статии|

В качеството си на управител във вашата фирма, където сте едноличен собственик на капитала, използвате личния си автомобил изцяло за целите на осъществяваната от вас дейност. В статията „Разходи за използване на личен автомобил на собственик на ЕООД за служебни цели“ беше обърнато внимание какво следва да бъде направено и с какви документи е нужно [...]