2 07, 2020

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване по реда на ЗДДС.

Автор |2020-07-02T14:04:44+03:002 юли 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Дружество, с основна дейност търговия с детски играчки, е регистрирано по чл. 97а от ЗДДС. Във връзка с осъществяваната дейност, фирмата сключва договор за доставка на стоки от немска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Германия. В издадените от немския доставчик фактури за периода от януари до май са посочени на отделни редове данъчната основа, [...]

24 06, 2020

Протокол по чл. 117 и самоначисляване на ДДС при вече начислен данък от чуждестранния доставчик.

Автор |2020-06-23T16:38:42+03:0024 юни 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Българско дружеството, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС, е с основен предмет на дейност производство на стоки /козметика/, които продава посредством онлайн платформи. От Амазон получава фактура за комисионна с начислен 20% ДДС. Въпросите, които възникват и на които ще отговорим са: При условие, че в издадената фактура от Амазон вече е начислен 20% д [...]

11 06, 2020

Предоставяне на стока като бонус за достигнат оборот съгласно ЗДДС

Автор |2020-06-11T12:07:40+03:0011 юни 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Фирма извършва търговия с бебешки пелени, внос от Турция. Продажбите се осъществяват както на територията на България, така и в Румъния. С цел стимулиране на продажбите, фирмата решава да организира кампания, която ще включва предоставянето на бонуси под формата на допълнително количество от търгуваната стока /бебешки пелени/ при достигане на опред [...]

28 05, 2020

Разходи, платени от нотариус от името и за сметка на неговите клиентите. Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

Автор |2020-05-28T13:47:55+03:0028 май 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

В процеса на работата си нотариус, регистриран за целите на ЗДДС, извършва плащания от своята банкова сметка от името и за сметка на своите клиенти. Става въпрос за такси към различни държавни институции, които са дължими от клиентите на нотариуса – например: държавни такси към Агенцията по вписванията, към Агенцията по кадастъра, местни данъци към [...]

20 05, 2020

Безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри. Данъчно третиране по смисъла на ЗДДС. ИНТРАСТАТ.

Автор |2020-06-01T16:02:40+03:0020 май 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Фирмата ви е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната и извън нея – във и извън ЕС. Регистрирана е за целите на ЗДДС. Във връзка с осъществяваната от вас дейност, с цел рекламиране и популяризиране, увеличаване на обема на поръчките и разширяване на пазара на предлаганите от вас стоки, предоставяте без [...]

7 05, 2020

Възстановяване на командировъчни разходи. Данъчно третиране и документиране.

Автор |2020-05-19T15:17:23+03:007 май 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Собственик сте на фирма, регистрирана за целите на ЗДДС. Имате сключен договор за търговско представителство с възложител – фирма, установена и регистрирана за целите на ДДС в Австрия. По силата на сключения договор приемате да представлявате и да уговаряте договори за продажби от името на възложителя срещу уговорено в договора възнаграждение. Чест [...]

24 04, 2020

Фактура за аванс във връзка с износ на стоки? Санкции при неиздаване?

Автор |2020-05-19T15:18:53+03:0024 април 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Управляваната от вас фирма е с основен предмет на дейност търговия. Регистрирана е  за целите на ЗДДС. По банковата сметка на дружеството постъпват парични средства от клиент – фирма, установена в Сърбия /трета страна/. Полученият паричен превод представлява авансово плащане във връзка с предстоящ износ на договорено количество стоки. Въпросите, ко [...]

10 04, 2020

Тристранни операции – плащания и документиране.

Автор |2020-05-19T15:20:10+03:0010 април 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС, с основен предмет на дейност търговия с резервни части, сключва договор за доставка с клиент – фирма, регистрирана за целите на ДДС в Италия. Въз основа на сключения договор, италианската фирма извършва 100 % авансово плащане към българската фирма за бъдещата доставка на стоки. Българската фирма, от [...]

2 04, 2020

Данъчно третиране при неизпълнение на условията за прилагането на режима на складиране на стоки до поискване част втора

Автор |2020-05-19T15:20:44+03:002 април 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Фирма, установена само в България и регистрирана за целите на ЗДДС, изпраща стоки до Германия при режим на складиране до поискване във връзка с предварително сключен договор с клиент – данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Договорът е прекратен и на склад в Германия остава стока, собствеността върху която не е прехвърлен [...]

26 03, 2020

Режим на складиране на стоки до поискване от гледна точка на ЗДДС

Автор |2020-05-19T15:21:10+03:0026 март 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС и установена на територията на България, сключва договор за доставка на стоки с фирма, регистрирана за целите на ДДС в Германия. Немският клиент се нуждае от постоянна доставка на определени количества стоки. С цел да се оптимизират транспортните разходи, свързани с периодичните доставки, което ще доведе до пов [...]

18 03, 2020

Доход от авторско възнаграждение. Прилагане на ЗДДС.

Автор |2020-05-19T15:21:31+03:0018 март 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – специално аерофотография. Решава да изкара допълнителни доходи от тази дейност. Чрез американски сайт, където са качени снимките, сключва договори с американска и френска фирма /регистрирана за целите [...]

27 02, 2020

Данъчно третиране и документиране на наем от физическо лице, регистрирано по ЗДДС

Автор |2020-05-19T15:34:12+03:0027 февруари 2020|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Вие сте физическо лице, което упражнява свободна професия (нотариус). Регистрирани сте за целите на ЗДДС в качеството си на физическо лице. Притежавате недвижими имоти, придобити от вас като физическо лице, единият от който отдавате под наем за офис на юридическо лице, а другият - на физическо лице за жилищни цели. Какви задължения възникват във вр [...]