17 06, 2020

Групова здравна застраховка. Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.

Автор |2020-06-22T13:43:44+03:0017 юни 2020|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии, ТРЗ|

Като част от социалната си политика търговско дружество решава да сключи договор с лицензирана застрахователна компания за групова здравна застраховка в полза на всички свои работници и служителите. Здравноосигурителните покрития по полицата /извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактични медицински дейности, допълнителни здравни услуги и [...]

1 05, 2020

Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ. Корекция на подадени данни. Примери.

Автор |2020-05-19T15:17:40+03:001 май 2020|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

С разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ законодателят е задължил платците на доходи, които са предприятия и самоосигуряващи се лица да удържат, декларират и внасят данък при изплащане на доходи на физически лица, за което изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни [...]

15 04, 2020

Облагане и деклариране на доходи от застраховка „Живот“.

Автор |2020-05-19T15:19:39+03:0015 април 2020|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Физическо лице, което ще наричаме тук Застраховано лице, има сключен договор за лична застраховка „Живот“ за срок от 15 години. По силата на общите условия, при доживяване на срока на застраховката, на Застрахованото лице се изплаща застрахователната сума еднократно или на части по план, съгласуван със Застрахователя. През годините застрахованото л [...]

13 03, 2020

Доход от авторско възнаграждение. Данъци, осигуровки, СИДДО.

Автор |2020-05-19T15:22:06+03:0013 март 2020|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии|

Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – специално аерофотография. Решава да изкара допълнителни доходи от тази дейност. Въпросното лице открива в интернет пространството огромна, развиваща се онлайн художествена галерия, която е собственост [...]

6 03, 2020

Попълване на Таблица 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Автор |2020-05-19T15:30:13+03:006 март 2020|ЗДДФЛ, Казуси и статии, ТРЗ|

За периода от 01.01.2019 г. до 10.04.2019 г. физическо лице е работило на трудов договор. Също така, през месец януари, февруари и март лицето има и изплатени доходи от граждански договори /доходи от работа без трудови правоотношения/. От 11.04.2019 г. въпросното лице започва да упражнява дейност като нотариус. Регистрирано е като свободна професия [...]

27 02, 2020

Данъчно третиране и документиране на наем от физическо лице, регистрирано по ЗДДС

Автор |2020-05-19T15:34:12+03:0027 февруари 2020|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Вие сте физическо лице, което упражнява свободна професия (нотариус). Регистрирани сте за целите на ЗДДС в качеството си на физическо лице. Притежавате недвижими имоти, придобити от вас като физическо лице, единият от който отдавате под наем за офис на юридическо лице, а другият - на физическо лице за жилищни цели. Какви задължения възникват във вр [...]

4 12, 2019

Предметни награди от игри, конкурси, и състезания. Данъчно третиране по ЗДДФЛ

Автор |2020-05-19T15:46:11+03:004 декември 2019|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Като част от рекламната си политика, фирмите прилагат организиране на различни конкурси, състезания, игри и раздават награди, било то парични, било то предметни, на спечелилите потенциални или настоящи клиенти – физически лица. В конкретния случай, става въпрос за фирма, която организира конкурс за най – добра рисунка, на тема „Моята мечта“. Конкур [...]

22 10, 2019

Изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договор

Автор |2020-05-19T15:49:01+03:0022 октомври 2019|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Собственик сте на фирма и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Извън дейността на фирмата, като физическо лице сте извършили услуга на друга фирма, с която сте сключили граждански договор по повод осъществяване на услугата. Във връзка с тази ситуация си задавате следните въпроси: Относно сумата, която ще бъде изплатена по гражданс [...]

27 08, 2019

Отстраняване на грешки във вече подадена от физическите лица декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Автор |2020-05-19T15:54:10+03:0027 август 2019|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Като изрядни данъкоплатци сте подали годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. в рамките на законоустановения за това срок /30.04./, а някои от вас дори и по – рано /31.01/, за да се възползват от размера на предоставената отстъпка от 5%. Сега, обаче, откривате грешка в подадената декларация и се чудите как да постъпите, какъв е [...]

21 05, 2019

Продажба на недвижим жилищен имот, собственост на физическо лице. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ И ЗДДС.

Автор |2020-05-19T16:09:05+03:0021 май 2019|ЗДДС, ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Собственик сте на апартамент, който възнамерявате да продадете. И тъй като искате да сте изряден данъкоплатец и да ви e спокойно, си задавате въпросите: Ако продажната цена е над 50 000 лева, ще възникне ли за мен като физическо лице задължение за регистрация съгласно ЗДДС? Придобитият доход от продажбата на апартамента облагаем ли е, следва ли да [...]

25 03, 2019

Доход от наем на физическо лице, живеещо в чужбина

Автор |2020-05-19T16:10:13+03:0025 март 2019|ЗДДФЛ, Казуси и статии|

Физическо лице – български гражданин работи в Германия целогодишно и през по – голямата част от времето е извън пределите на България. Също така и семейството му е заедно с него. Това лице отдава под наем недвижим имот на фирма. Имотът се намира в България. В този случай, логично, възниква въпросът данъкът по реда на ЗДДФЛ като на местно или като н [...]

25 01, 2019

Полагане на личен труд от самоосигуряващо се лице (ОБНОВЕНО)

Автор |2020-05-19T16:10:56+03:0025 януари 2019|ЗДДФЛ, Казуси и статии, ТРЗ|

Собственик на ЕООД се осигурява във фирмата като самоосигуряващо се лице за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход, който към момента е 560 лв. В друга своя фирма полага личен друг, за който получава месечно възнаграждение в размер 700 лв. Възникват следните въпроси: Какви осигурителни и данъчн [...]