7 07, 2020

Осигуряване на собственик на ЕООД – гражданин на страна извън ЕС

Автор |2020-07-07T14:13:03+03:007 юли 2020|Казуси и статии, ТРЗ|

Осигуряване на чуждестранно физическо лице – руски гражданин, който получава пенсия, отпусната по реда на руското законодателство. Руски гражданин възнамерява да упражнява дейност като собственик на търговско дружество, регистрирано съгласно българското законодателство /ЕООД/. Лицето е пенсионер и получава пенсия, отпусната съгласно руското законод [...]

17 06, 2020

Групова здравна застраховка. Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО.

Автор |2020-06-22T13:43:44+03:0017 юни 2020|ЗДДФЛ, ЗКПО, Казуси и статии, ТРЗ|

Като част от социалната си политика търговско дружество решава да сключи договор с лицензирана застрахователна компания за групова здравна застраховка в полза на всички свои работници и служителите. Здравноосигурителните покрития по полицата /извънболнична и болнична медицинска помощ, профилактични медицински дейности, допълнителни здравни услуги и [...]

6 03, 2020

Попълване на Таблица 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Автор |2020-05-19T15:30:13+03:006 март 2020|ЗДДФЛ, Казуси и статии, ТРЗ|

За периода от 01.01.2019 г. до 10.04.2019 г. физическо лице е работило на трудов договор. Също така, през месец януари, февруари и март лицето има и изплатени доходи от граждански договори /доходи от работа без трудови правоотношения/. От 11.04.2019 г. въпросното лице започва да упражнява дейност като нотариус. Регистрирано е като свободна професия [...]

19 06, 2019

Трудов договор с пенсионер?

Автор |2020-05-19T15:58:41+03:0019 юни 2019|Казуси и статии, ТРЗ|

Скоро ме попитаха следното: „Имам позната, която е пенсионер. Притежавам малко магазинче, където искам да работи на касата по 4 часа на ден. Една счетоводителка ми каза, че щом е пенсионер не ѝ трябва трудов договор и може да бъде сключен граждански договор. Вярно ли е това!?“ На този въпрос бих отговорила по следния начин… Да, на жената може и да [...]

12 06, 2019

Сезонни работници – как да ги назначим?

Автор |2020-05-19T15:59:03+03:0012 юни 2019|Казуси и статии, ТРЗ|

Стопанисвате хотел, разположен в летен курорт, чиято дейност има сезонен характер и съответно приема туристи единствено през лятото. За целта е нужно да наемете персонал само за летния сезон за периода от 01.06. до 15.09. Чудите се на какъв договор да бъдат назначени сезонните служители!? Съответно въпросът ви към вашия счетоводител е дали има начи [...]

14 05, 2019

Работа едновременно по договор за управление и контрол и трудов договор – поредност на осигуряването

Автор |2020-05-19T16:09:28+03:0014 май 2019|Казуси и статии, ТРЗ|

Изпълнявате длъжността управител във фирма, за което получавате възнаграждение въз основа на сключен договор за управление и контрол. Същевременно започвате работа по трудово правоотношение в друга фирма. Възнаграждението по договора за управление и контрол е 2800 лева, а по трудовия договор – 2000 лева. И тъй като сте наясно, че не можете да се ос [...]

17 04, 2019

Осигуряване на собственик, работещ на трудов договор в друга фирма

Автор |2020-05-19T16:09:54+03:0017 април 2019|Казуси и статии, ТРЗ|

Решавате да регистрирате фирма, но същевременно работите по трудовo правоотношение в друга фирма. Възниква ви въпросът: „Длъжен ли съм да се осигурявам и като самоосигуряващо се лице в собствената ми фирма? Ако съм длъжен, то какви осигуровки дължа?“ Лицата, подлежащи на осигуряване, са изброени в чл. 4 и чл. 4а от Кодекса за социалното осигуряване [...]

25 01, 2019

Полагане на личен труд от самоосигуряващо се лице (ОБНОВЕНО)

Автор |2020-05-19T16:10:56+03:0025 януари 2019|ЗДДФЛ, Казуси и статии, ТРЗ|

Собственик на ЕООД се осигурява във фирмата като самоосигуряващо се лице за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход, който към момента е 560 лв. В друга своя фирма полага личен друг, за който получава месечно възнаграждение в размер 700 лв. Възникват следните въпроси: Какви осигурителни и данъчн [...]

17 08, 2018

Глоба, наложена на служител – осчетоводяване и данъчно третиране

Автор |2020-05-19T16:22:09+03:0017 август 2018|Казуси и статии, ТРЗ|

На ваш служител, управляващ МПС, което е собственост на фирмата, е наложена глоба за извършено нарушение при шофиране. Поради една или друга причина вие сте погасили дължимата сума по наложената санкция. Как бихте могли да отразите издадените от органите на реда документи за наложената санкция? Наложената глоба е лична за самото физическо лице, изв [...]

2 03, 2018

Дисциплинарно уволнение по телефона!?

Автор |2020-05-19T16:36:58+03:002 март 2018|Казуси и статии, ТРЗ|

Решава служителят, оставя автомобила в гората, хвърля ключовете на свой колега и повече не се появява на работа. Ни вест, ни кост от него ... Вие ядосано реагирате с думите: „Ей сега ще му се обадя и ще му кажа, че е уволнен дисциплинарно!“... А задавали ли сте си въпроса дали въобще е възможно да уволниш дисциплинарно някого по телефона, въпреки ч [...]

23 02, 2018

Собственичка на ЕООД в майчинство

Автор |2020-05-19T16:38:44+03:0023 февруари 2018|Казуси и статии, ТРЗ|

Има ли право да получава парично обезщетение за бременност и раждане собственичка на ЕООД, която работи по трудово правоотношение и към момента на започване на дейността на фирмата тя е в платен отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете? Да започнем с това, че лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право [...]

10 02, 2018

Обезщетение за майчинство при работа по граждански или втори трудов договор по същото време

Автор |2020-05-19T16:39:27+03:0010 февруари 2018|Казуси и статии, ТРЗ|

Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни или за периода на отглеждане на дете до 2-годишна възраст лице, което започне работа по втори трудов договор или полага труд без трудово правоотношение? Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и р [...]