Безплатно

22 05, 2020

Защо да доверим счетоводната си отчетност на външен счетоводител?

Автор |2020-05-26T11:05:49+03:0022 май 2020|Безплатно, Казуси и статии|

Ефективното управление на всеки бизнес, финансовите ресурси, с които разполага, и оптимизирането на разходите е цел за всеки собственик на фирма или самонаето лице. Предизвикателствата, пред които непрекъснато се изправяме, в резултат на  променящата се пазарна ситуация, като нарастваща конкуренция, промяна в покупателната възможност на хората, ог [...]

17 02, 2020

Фирма, която не е осъществявала дейност през отчетния период – какви документи следва да подаде и къде?

Автор |2020-05-26T12:05:51+03:0017 февруари 2020|Безплатно|

Първо да видим какви условия следва да са изпълнени, за да се приеме, че дадена фирма не е осъществявала дейност през съответния период. В т. 30, &1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството е регламентирано, че „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които са налице едновременно [...]

21 01, 2020

КАК решава[ме] счетоводни казуси?

Автор |2020-05-26T12:06:56+03:0021 януари 2020|Безплатно|

Представяме ви най-четените счетоводни казуси на нашия сайт. Вземете своя абонаментен план и скъсете разстоянието между вашия казус и правилното решение. Плащания през виртуален ПОС терминал. Издаваме ли касов бон? Собственик на фирма, която е в сферата на услугите, притежава сайт, чрез който рекламира и продава услугите, които извършва. Не разпол [...]

23 12, 2019

Какво всъщност значи да бъдеш счетоводител и заслужава ли си?

Автор |2020-05-26T12:07:55+03:0023 декември 2019|Безплатно|

Що се отнася до професионалните стереотипи, счетоводството често се свързва с негативни епитети. Сигурно сте чували, че да си счетоводител е скучно, че работата е мудна, монотонна и включва изготвяне на данъчни декларации и математически уравнения. Много хора намират счетоводната кариера за удовлетворителна, както в личен така и във финансов аспек [...]

9 12, 2019

Данъчно-осигурителен календар – декември 2019

Автор |2020-05-26T12:08:29+03:009 декември 2019|Безплатно|

Закон за данъците върху доходите на физическите лица 25.12.2019 г. (следващ работен ден: 27.12.2019 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения. 25.12.2019 г. (следващ работен ден: 27.12.2019 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от [...]

27 11, 2019

Пазарът на труда в България и неговото влияние върху миграционния процес

Автор |2020-05-26T12:09:02+03:0027 ноември 2019|Безплатно|

Недостатъчно добре функциониращата връзка между образованието, пазарът на труда, високият дял на неактивни млади хора и необходимостта от реформи в образованието и младежката заетост са част от дългосрочните проблеми, пред които са изправени редица страни в Европейския съюз. България е сред страните от ЕС с високо ниво на неравенство в доходите, което създава сериозни социални и икономически проблеми.

26 11, 2019

Отбелязваме Международния ден на счетоводителя

Автор |2020-05-26T12:09:42+03:0026 ноември 2019|Безплатно|

Кой би предположил, че счетоводната професия може да бъде толкова бляскава? Всъщност тя дори има свой празник - Международния ден на счетоводителя, който честваме всяка година на 10-ти ноември. За да го отбележим, разкриваме няколко изненадващи факта за професията и перспективата на счетоводителите. ФБР наема повече от 2000 специални агенти, заним [...]

26 11, 2019

Данъчно-осигурителен календар – ноември 2019

Автор |2020-05-26T12:10:44+03:0026 ноември 2019|Безплатно|

Закон за данъците върху доходите на физическите лица 25.11.2019 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения. 25.11.2019 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови пр [...]

26 11, 2019

Ефектите от ДДС върху икономиката в България

Автор |2020-05-26T12:11:40+03:0026 ноември 2019|Безплатно|

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е данък върху потреблението на хората и представлява основен инструмент във фискалната политика. Икономическият растеж и развитие на всяка страна зависят до голяма степен от генерирането на приходи и данъчното облагане е основното средство за тази цел. Следователно ДДС като индиректна система на данъчно обла [...]

26 11, 2019

Данъчно-осигурителен календар – октомври 2019

Автор |2020-05-26T12:12:33+03:0026 ноември 2019|Безплатно|

Данъчно-осигурителен календар - 13.10.2019 - 19.10.2019 Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември. 14 октомври 2019 Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изклю [...]

26 11, 2019

Някои от най-успешните бизнесмени в света

Автор |2020-05-26T12:13:37+03:0026 ноември 2019|Безплатно|

Искате да започнете ваш бизнес? Питате се дошъл ли е правилният момент? Не сте сигурни как да регистрирате фирма и се съмнявате в компетенциите си? Днес ще ви представим някои от най-успешните бизнесмени в световен план, за да ви докажем, че всичко от което имате нужда е предприемачески дух и добър счетоводител, разбира се. Джеф Безос Джеф Безос е [...]

26 11, 2019

Активи и пасиви / Приходи и разходи – що е то?

Автор |2020-05-26T12:14:07+03:0026 ноември 2019|Безплатно|

Всеки, който се занимава с бизнес, трябва да е запознат с концепциите за активи и пасиви, приходи и разходи. Ако вашият бизнес беше жив организъм, това биха били жизнените му признаци. Активите и пасивите са основните елементи на финансовото състояние на вашата компания. Приходите и разходите представляват потока на пари. Счетоводните стандарти оп [...]