Счетоводни казуси

Начало/Счетоводни казуси

Доходи от наем на физическо лице – регистрация за целите на ЗДДС?!

Автор |2020-01-23T09:54:11+02:0023 януари 2020|Счетоводни казуси|

В качеството си на физическо лице притежавате складови площи, които отдавате под наем на юридически лица. Също така сте собственик и на имоти, които о [...]

Закупуване на активи, собственост на доставчик от ЕС, първоначално използвани по договор за наем на територията на България. Данъчно третиране по ЗДДС.

Автор |2020-01-23T09:46:29+02:0017 януари 2020|Счетоводни казуси|

Българска фирма, регистрирана съгласно ЗДДС, сключва договор за наем на ел. генератори с румънска фирма с румънски ДДС номер, които ще се използват на [...]

Онлайн търговия в Амазон

Автор |2020-01-08T16:12:24+02:008 януари 2020|Счетоводни казуси|

Българска фирма, с основен предмет на дейност търговия, решава да извършва продажба на стоки през платформата за електронна търговия Амазон Германия / [...]

Събиране и извозване на строителен отпадък. Данъчно третиране по ЗДДС.

Автор |2020-01-02T09:41:47+02:0018 декември 2019|Счетоводни казуси|

Фирма разполага с лиценз за извършване на дейности със строителни отпадъци. Регистрирана е по ЗДДС. Фирмата извършва събиране, извозване и депониране [...]

Кражба на актив. Данъчно третиране съгласно ЗДДС и ЗКПО.

Автор |2020-01-02T09:40:38+02:0011 декември 2019|Счетоводни казуси|

Закупили сте лекотоварен автомобил за целите на основната дейност на вашата фирма. Съответно при закупуването му сте упражнили правото си на приспадан [...]

Предметни награди от игри, конкурси, и състезания. Данъчно третиране по ЗДДФЛ

Автор |2020-01-02T09:39:50+02:004 декември 2019|Счетоводни казуси|

Като част от рекламната си политика, фирмите прилагат организиране на различни конкурси, състезания, игри и раздават награди, било то парични, било то [...]

Дистанционно обучение – услуга, предоставяна по електронен път?! Данъчно третиране съгласно ЗДДС

Автор |2019-12-21T11:14:42+02:0020 ноември 2019|Счетоводни казуси|

През последното десетилетие дигиталните технологии имат огромно влияние върху начина ни на живот и развитието на бизнеса. Благодарение на подобряванет [...]

Доставка на електронни услуги – особености при прилагане на специалния режим в Съюза (ОБНОВЕНО)

Автор |2019-12-20T11:36:25+02:0014 ноември 2019|Счетоводни казуси|

Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадълже [...]

Апорт на недвижим имот. Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС

Автор |2019-12-20T11:35:16+02:0013 ноември 2019|Счетоводни казуси|

Собственик сте на фирма, чийто предмет на дейност е реализация на рекламни услуги. Досега сте се справяли сами, но осъществяваната от вас дейност, за [...]

Тристранни операции – същност и данъчно третиране (ОБНОВЕНО)

Автор |2019-12-20T11:37:45+02:001 ноември 2019|Счетоводни казуси|

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при [...]

Изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договор

Автор |2019-12-20T11:37:20+02:0022 октомври 2019|Счетоводни казуси|

Собственик сте на фирма и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Извън дейността на фирмата, като физическо лице сте извършили услуга [...]

Продажба на консигнация в Европейския съюз

Автор |2019-12-20T11:13:44+02:008 октомври 2019|Счетоводни казуси|

Фирма, която е регистрирана за целите на ЗДДС в България, сключва договор с холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия, за продажба на [...]