Счетоводни казуси

Начало/Счетоводни казуси

Отразяване на фактури от американска фирма с ДДС номер с префикс “EU”

Автор |2020-02-14T11:18:58+02:0014 февруари 2020|Счетоводни казуси|

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактури за извършени електронни услуги от американска фирма, която e регистрирана за целите на ДДС в Е [...]

Плащания през виртуален ПОС терминал. Издаваме ли касов бон?

Автор |2020-02-04T16:01:35+02:004 февруари 2020|Счетоводни казуси|

Собственик на фирма, която е в сферата на услугите, притежава сайт, чрез който рекламира и продава услугите, които извършва. Не разполага с касов апар [...]

Доставки с нестопански характер – данъчно третиране за целите на ЗКПО и ЗДДС.

Автор |2020-01-31T11:07:48+02:0030 януари 2020|Счетоводни казуси|

Сдружение е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Също така е рег [...]

Доходи от наем на физическо лице – регистрация за целите на ЗДДС?!

Автор |2020-01-23T09:54:11+02:0023 януари 2020|Счетоводни казуси|

В качеството си на физическо лице притежавате складови площи, които отдавате под наем на юридически лица. Също така сте собственик и на имоти, които о [...]

Закупуване на активи, собственост на доставчик от ЕС, първоначално използвани по договор за наем на територията на България. Данъчно третиране по ЗДДС.

Автор |2020-01-23T09:46:29+02:0017 януари 2020|Счетоводни казуси|

Българска фирма, регистрирана съгласно ЗДДС, сключва договор за наем на ел. генератори с румънска фирма с румънски ДДС номер, които ще се използват на [...]

Онлайн търговия в Амазон

Автор |2020-01-08T16:12:24+02:008 януари 2020|Счетоводни казуси|

Българска фирма, с основен предмет на дейност търговия, решава да извършва продажба на стоки през платформата за електронна търговия Амазон Германия / [...]

Събиране и извозване на строителен отпадък. Данъчно третиране по ЗДДС.

Автор |2020-01-02T09:41:47+02:0018 декември 2019|Счетоводни казуси|

Фирма разполага с лиценз за извършване на дейности със строителни отпадъци. Регистрирана е по ЗДДС. Фирмата извършва събиране, извозване и депониране [...]

Кражба на актив. Данъчно третиране съгласно ЗДДС и ЗКПО.

Автор |2020-01-02T09:40:38+02:0011 декември 2019|Счетоводни казуси|

Закупили сте лекотоварен автомобил за целите на основната дейност на вашата фирма. Съответно при закупуването му сте упражнили правото си на приспадан [...]

Предметни награди от игри, конкурси, и състезания. Данъчно третиране по ЗДДФЛ

Автор |2020-01-02T09:39:50+02:004 декември 2019|Счетоводни казуси|

Като част от рекламната си политика, фирмите прилагат организиране на различни конкурси, състезания, игри и раздават награди, било то парични, било то [...]

Дистанционно обучение – услуга, предоставяна по електронен път?! Данъчно третиране съгласно ЗДДС

Автор |2019-12-21T11:14:42+02:0020 ноември 2019|Счетоводни казуси|

През последното десетилетие дигиталните технологии имат огромно влияние върху начина ни на живот и развитието на бизнеса. Благодарение на подобряванет [...]

Доставка на електронни услуги – особености при прилагане на специалния режим в Съюза (ОБНОВЕНО)

Автор |2019-12-20T11:36:25+02:0014 ноември 2019|Счетоводни казуси|

Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадълже [...]

Апорт на недвижим имот. Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС

Автор |2019-12-20T11:35:16+02:0013 ноември 2019|Счетоводни казуси|

Собственик сте на фирма, чийто предмет на дейност е реализация на рекламни услуги. Досега сте се справяли сами, но осъществяваната от вас дейност, за [...]