Счетоводни казуси

Начало/Счетоводни казуси

Данъчно третиране при неизпълнение на условията за прилагането на режима на складиране на стоки до поискване част втора

Автор |2020-04-04T10:11:06+03:002 април 2020|Счетоводни казуси|

Данъчно третиране при неизпълнение на условията за прилагането на режима на складиране на стоки до поискване – част втора Фирма, установена само в Бъл [...]

Режим на складиране на стоки до поискване от гледна точка на ЗДДС – част първа

Автор |2020-03-26T14:46:18+02:0026 март 2020|Счетоводни казуси|

Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС и установена на територията на България, сключва договор за доставка на стоки с фирма, регистрирана за целите на [...]

Доход от авторско възнаграждение. Прилагане на ЗДДС.

Автор |2020-03-18T15:35:10+02:0018 март 2020|Счетоводни казуси|

Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – с [...]

Доход от авторско възнаграждение. Данъци, осигуровки, СИДДО.

Автор |2020-03-13T16:20:03+02:0013 март 2020|Счетоводни казуси|

Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – с [...]

Попълване на Таблица 1 и 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Автор |2020-03-06T10:24:17+02:006 март 2020|Счетоводни казуси|

За периода от 01.01.2019 г. до 10.04.2019 г. физическо лице е работило на трудов договор. Също така, през месец януари, февруари и март лицето има и и [...]

Данъчно третиране и документиране на наем от физическо лице, регистрирано по ЗДДС

Автор |2020-02-27T21:19:22+02:0027 февруари 2020|Счетоводни казуси|

Вие сте физическо лице, което упражнява свободна професия (нотариус). Регистрирани сте за целите на ЗДДС в качеството си на физическо лице. Притежават [...]

Отразяване на фактури от американска фирма с ДДС номер с префикс “EU”

Автор |2020-02-14T11:18:58+02:0014 февруари 2020|Счетоводни казуси|

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактури за извършени електронни услуги от американска фирма, която e регистрирана за целите на ДДС в Е [...]

Плащания през виртуален ПОС терминал. Издаваме ли касов бон?

Автор |2020-02-04T16:01:35+02:004 февруари 2020|Счетоводни казуси|

Собственик на фирма, която е в сферата на услугите, притежава сайт, чрез който рекламира и продава услугите, които извършва. Не разполага с касов апар [...]

Доставки с нестопански характер – данъчно третиране за целите на ЗКПО и ЗДДС.

Автор |2020-01-31T11:07:48+02:0030 януари 2020|Счетоводни казуси|

Сдружение е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Също така е рег [...]

Доходи от наем на физическо лице – регистрация за целите на ЗДДС?!

Автор |2020-01-23T09:54:11+02:0023 януари 2020|Счетоводни казуси|

В качеството си на физическо лице притежавате складови площи, които отдавате под наем на юридически лица. Също така сте собственик и на имоти, които о [...]

Закупуване на активи, собственост на доставчик от ЕС, първоначално използвани по договор за наем на територията на България. Данъчно третиране по ЗДДС.

Автор |2020-01-23T09:46:29+02:0017 януари 2020|Счетоводни казуси|

Българска фирма, регистрирана съгласно ЗДДС, сключва договор за наем на ел. генератори с румънска фирма с румънски ДДС номер, които ще се използват на [...]

Онлайн търговия в Амазон

Автор |2020-01-08T16:12:24+02:008 януари 2020|Счетоводни казуси|

Българска фирма, с основен предмет на дейност търговия, решава да извършва продажба на стоки през платформата за електронна търговия Амазон Германия / [...]