Любопитно от света на счетоводството

Начало/Любопитно от света на счетоводството

Какво всъщност значи да бъдеш счетоводител и заслужава ли си?

Автор |2020-01-02T09:39:18+02:0023 декември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Що се отнася до професионалните стереотипи, счетоводството често се свързва с негативни епитети. Сигурно сте чували, че да си счетоводител е скучно, ч [...]

Данъчно-осигурителен календар – декември 2019

Автор |2019-12-20T11:12:38+02:009 декември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Закон за данъците върху доходите на физическите лица 25.12.2019 г. (следващ работен ден: 27.12.2019 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, [...]

Пазарът на труда в България и неговото влияние върху миграционния процес

Автор |2019-12-22T13:59:29+02:0027 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Недостатъчно добре функциониращата връзка между образованието, пазарът на труда, високият дял на неактивни млади хора и необходимостта от реформи в образованието и младежката заетост са част от дългосрочните проблеми, пред които са изправени редица страни в Европейския съюз. България е сред страните от ЕС с високо ниво на неравенство в доходите, което създава сериозни социални и икономически проблеми.

Отбелязваме Международния ден на счетоводителя

Автор |2019-11-26T14:50:52+02:0026 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Кой би предположил, че счетоводната професия може да бъде толкова бляскава? Всъщност тя дори има свой празник - Международния ден на счетоводителя, ко [...]

Данъчно-осигурителен календар – ноември 2019

Автор |2019-11-26T14:48:26+02:0026 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Закон за данъците върху доходите на физическите лица 25.11.2019 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи [...]

Ефектите от ДДС върху икономиката в България

Автор |2019-11-26T14:46:09+02:0026 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е данък върху потреблението на хората и представлява основен инструмент във фискалната политика. Икономическия [...]

Данъчно-осигурителен календар – октомври 2019

Автор |2019-11-26T14:43:43+02:0026 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Данъчно-осигурителен календар - 13.10.2019 - 19.10.2019 Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за [...]

Някои от най-успешните бизнесмени в света

Автор |2019-11-26T14:40:52+02:0026 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Искате да започнете ваш бизнес? Питате се дошъл ли е правилният момент? Не сте сигурни как да регистрирате фирма и се съмнявате в компетенциите си? Дн [...]

Активи и пасиви / Приходи и разходи – що е то?

Автор |2019-11-26T14:35:12+02:0026 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Всеки, който се занимава с бизнес, трябва да е запознат с концепциите за активи и пасиви, приходи и разходи. Ако вашият бизнес беше жив организъм, тов [...]

Данъчно-осигурителен календар – септември 2019

Автор |2019-11-26T14:32:08+02:0026 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Представяме ви информация за крайните срокове за плащане на данъци и осигурителни вноски и подаване на декларации съгласно разпоредбите на данъчно-оси [...]

Как да регистрираме фирма?

Автор |2019-11-26T14:23:12+02:0026 ноември 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Повечето предприемачи изпитват затруднения в избора на вид търговец и в оформлението на изискваната документация за учредяването им. Бяхме ви представ [...]

Бъдете внимателни! Нова измама с онлайн банкирането

Автор |2019-10-18T09:45:15+03:006 август 2019|Любопитно от света на счетоводството|

Измамници действат по нова схема за източване на банкови сметки, възползвайки се от притеснението на хората след хакването на личните им данни в Нацио [...]