Собственик сте на фирма, която се занимава с търговия. Между вас и ваш клиент, който също е фирма, регистрирана за целите на ЗДДС, има сключен договор, по силата на който при достигането на определен оборот за шестмесечие, вие дължите 5% отстъпка върху целия оборот, реализиран през това шестмесечие.

В случая, договореният бонус представлява търговска отстъпка от цената, условието за предоставянето на която е достигането на определен оборот.

Как следва да се документира предоставената отстъпка за достигнатия оборот от вашия клиент, т. нар. „бонус оборот“?

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако …