Премини към основното съдържание

Счетоводни казуси

Самолетни билети - данъчно признаване и начисляване на ДДС

Нека разгледаме съвсем реалната ситуация, в която вие изпращате в командировка ваш служител до Берлин. Вие купувате самолетен билет от нискотарифна компания за полет София – Берлин – София и съответно получавате фактура за закупените билети от центра [...]

Виж повече

За авансовите плащания и проформа фактурите

Авансът по дадена сделка представлява извършване на плащане преди да е доставена стоката или получената услуга. Авансовото плащане може да се извърши на база на сключен договор, в който е регламентирано, че се дължи такова или чрез издаване на про [...]

Виж повече

Авансово плащане при сделки в ЕС – документиране и данъчно третиране

По своята същност авансовото плащане представлява извършване на плащане преди да е доставена стоката или получена услуга. Когато става въпрос за сделки между регистрирани лица на територията на България, правилата за издаване на фактури за авансов [...]

Виж повече

Деклариране и авансово плащане на данък за доходите от стопанска дейност, придобити от самоосигуряващо се лице

Вие сте съдружник в ООД или собственик на ЕООД, където сте самоосигуряващо се лице. Случва се, от време на време или пък често, да получавате доход като физическо лице във връзка с извършени услуги по граждански договори, сключени между вас и други ф [...]

Виж повече

Какви неприятности може да доведе на нерегистрираните по ЗДДС непознаването на чл.97а

Много от собствениците на фирми, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, смятат че регламентите в този закон по никакъв начин не ги касаят, освен задължението им да следят облагаемите си обороти. Да, но не е съвсем така [...]

Виж повече

ДДС при неустойка за просрочено плащане

При сключването на договори между търговци, обичайно, се уговарят, предявяват и изплащат неустойки при неизпълнение на условията по договора, в това число и при просрочие на плащанията. Ролята на неустойката е да обезщетети изправната страна по догов [...]

Виж повече

Начисляване на ДДС за нощувка в хотел в Европейския съюз

Били сте в командировка в държава членка на Европейския съюз. Изпълнили сте задачата, за която сте били там, реализирали сте ползотворни срещи с ваши бизнес партньори .... Идва време да стегнете куфарите и обратно за България. Съответно трябва да зап [...]

Виж повече

Документиране и данъчно третиране на депозита по договор за наем

При сключване на договори за наем масова практика е да се договаря плащането на конкретна сума от наемателя на наемодателя, която да служи като гаранция, че наемателят ще изпълни своите задължение по договора. Най - често тази предварителна сума, коя [...]

Виж повече

Реквизити на фактурата - кои са задължителни и кои просто полезни

Много от предприемачите определят времето…като пари. Съответно спестеното от тях време се влага в полезни и доходоносни дейности. Колко минути отделяте, за да сложите печат и да „изрисувате“ вашия подпис върху една фактура? А колко време ви  е нуж [...]

Виж повече

Ваучерите за храна - възможност за работодателя за оптимизиране на разходите във фонд "Работна заплата"

Работните заплати са свързани с разходи за осигуровки, които носят допълнителна тежест върху бюджета на фирмата. Този проблем би могъл да бъде разрешен с използването на ваучери за храна, като форма на възнаграждение.

Виж повече