Премини към основното съдържание

Счетоводни казуси

Издаване на фактура на физическо лице

Задължени ли сте да издадете фактура при извършена продажба на физическо лице?

Виж повече

Обезщетение за майчинство при работа по граждански или втори трудов договор по същото време

Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни или за периода на отглеждане на дете до 2-годишна възраст лице, което започне работа по втори трудов договор или полага труд без трудово правоотношение?

Виж повече

Осигуряване на пенсионер, работещ на граждански договор

Да започнем с това, че редът за осигуряване на лицата, работещи без трудови правоотношения, е регламентиран в чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/ и чл. 5 и чл. 6 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващи [...]

Виж повече

Продажба на лотарийни билети

Фирма „ФР“ ЕООД, чиято дейност е търговия на дребно с хранителни стоки, решава да продава лотарийни билети. Сключва договор с фирма „Б“ /организатор на лотарийната игра/, която ще предоставя лотарийните билети на фирма „ФР“ ЕООД за продажба на клиент [...]

Виж повече

Обезщетение за майчинство при раждане в страна от Европейския съюз

Ваша служителка, която разбира, че сте се осигурявали, решава да роди в болница, намираща се в друга страна – членка на Европейския съюз /Германия/. Въпросът е има ли право на обезщетение за майчинство и какво следва да се направи?

Виж повече

Облагане на дохода от лихва от предоставен паричен заем съгласно ЗДДФЛ

Местно физическо лице предоставя заем на друго физическо лице в размер на 15 000 лева за срок от четири години, а също така предоставя заем и на фирма „Е“ ЕООД в размер на 50 000 лева за срок от пет години.

Виж повече

Третиране на юридически услуги, свързани с недвижими имоти по ЗДДС

Фирмата с немски ДДС номер решава да закупи складова база в България и в тази връзка използва услуги на адвокатска фирма, регистрирано за целите на ЗДДС в България.

Виж повече

Тристранни операции – същност и данъчно третиране

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при които стоката се транспортира директно до купувача – фирма от трета страна на територията на Румъния [...]

Виж повече

Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България? – част 2

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“ бе представена ситуация, при която българска фирма, регистрирано по ЗДДС в България закупува стоки от европейски доставчик, който разполага с валиден холандски ДДС н [...]

Виж повече

Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоките не пристигат в България?

Българска фирма, регистрирано по ЗДДС в България закупува стоки от европейски доставчик, който разполага с валиден холандски ДДС номер. Транспортът на стоките е организиран и е за сметка на българската фирма. Договорени са условия на доставката FAC / [...]

Виж повече