Премини към основното съдържание

Казуси

Продажба на лотарийни билети

Фирма „ФР“ ЕООД, чиято дейност е търговия на дребно с хранителни стоки, решава да продава лотарийни билети. Сключва договор с фирма „Б“ /организатор на лотарийната игра/, която ще предоставя лотарийните билети на фирма „ФР“ ЕООД за продажба на клиент [...]

Виж повече

Обезщетение за майчинство при раждане в страна от Европейския съюз

Ваша служителка, която разбира, че сте се осигурявали, решава да роди в болница, намираща се в друга страна – членка на Европейския съюз /Германия/. Въпросът е има ли право на обезщетение за майчинство и какво следва да се направи?

Виж повече

Облагане на дохода от лихва от предоставен паричен заем съгласно ЗДДФЛ

Местно физическо лице предоставя заем на друго физическо лице в размер на 15 000 лева за срок от четири години, а също така предоставя заем и на фирма „Е“ ЕООД в размер на 50 000 лева за срок от пет години.

Виж повече

Третиране на юридически услуги, свързани с недвижими имоти по ЗДДС

Фирмата с немски ДДС номер решава да закупи складова база в България и в тази връзка използва услуги на адвокатска фирма, регистрирано за целите на ЗДДС в България.

Виж повече

Тристранни операции – същност и данъчно третиране

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при които стоката се транспортира директно до купувача – фирма от трета страна на територията на Румъния [...]

Виж повече

Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България? – част 2

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“ бе представена ситуация, при която българска фирма, регистрирано по ЗДДС в България закупува стоки от европейски доставчик, който разполага с валиден холандски ДДС н [...]

Виж повече

Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоките не пристигат в България?

Българска фирма, регистрирано по ЗДДС в България закупува стоки от европейски доставчик, който разполага с валиден холандски ДДС номер. Транспортът на стоките е организиран и е за сметка на българската фирма. Договорени са условия на доставката FAC / [...]

Виж повече

Самолетни билети - данъчно признаване и начисляване на ДДС

Нека разгледаме съвсем реалната ситуация, в която вие изпращате в командировка ваш служител до Берлин. Вие купувате самолетен билет от нискотарифна компания за полет София – Берлин – София и съответно получавате фактура за закупените билети от центра [...]

Виж повече

За авансовите плащания и проформа фактурите

Авансът по дадена сделка представлява извършване на плащане преди да е доставена стоката или получената услуга. Авансовото плащане може да се извърши на база на сключен договор, в който е регламентирано, че се дължи такова или чрез издаване на про [...]

Виж повече

Авансово плащане при сделки в ЕС – документиране и данъчно третиране

По своята същност авансовото плащане представлява извършване на плащане преди да е доставена стоката или получена услуга. Когато става въпрос за сделки между регистрирани лица на територията на България, правилата за издаване на фактури за авансов [...]

Виж повече