Премини към основното съдържание

Счетоводни казуси

Командировъчните по договор за управление и контрол и справката за изплатени суми по чл. 73 от ЗДДФЛ

Съдружник сте във фирма, където работите по договор за управление и контрол. Постоянно ви се налага да пътувате в командировка във връзка с дейността на управляваната от вас фирма, за което ви се изплащат командировъчни – пътни, дневни и квартирни.

Виж повече

ПОДОБРЕНИЕ НА НАЕТ АКТИВ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Дефиниция на понятието „подобрение“ е дадена в §1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Подобрение“ е дейността по извършване на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценена [...]

Виж повече

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Вашата фирма има сключен договор за наем на офис, който използвате за целите на обичайната си дейност. Налага се текущ ремонт на офиса във връзка с текущото му поддържане и обичайно ползване, за който са направени разходи за ваша сметка.

Виж повече

Данъчно облагане при наемане на лек автомобил от ЕС

Българска фирма, регистрирана за целите на ДДС, възнамерява да сключи дългосрочен договор за наем на лек автомобил с фирма, регистрирана за целите на ДДС в Румъния. Автомобилът ще се използва за дейността на фирмата, а не за лични нужди. Румънската ф [...]

Виж повече

ПРОТОКОЛ ЗА АНУЛИРАНЕ ИЛИ КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ

Нерядко се случва, дори и на нас счетоводителите, да пообъркаме фактурата и в бързината да я предоставим на нашия клиент. Нека например вземем случая, в който поради техническа причина сме дублирали номер на фактура, т.е. издали сме фактура с един и [...]

Виж повече

ОБЛАГАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА ПО ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР

Във вашата фирма е взето решение на наетия персонал ежемесечно да се предоставят ваучери за храна. Направените разходи за ваучери съответстват на определението за социални разходи, предоставени в натура съгласно &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби [...]

Виж повече

ОБЛАГАНЕ С ДДС ПРИ ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

За щастие, търговията с продаваните от вас дрехи и аксесоари се развива благоприятно, до такива нива, че трябва да се замислите как стои въпросът с регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Също така е важно да споменем, че има [...]

Виж повече

Онлайн търговия от физическо лице

Вие като физическо лице решавате да закупувате дрехи и други аксесоари и съответно да ги продавате в интернет също на физически лица. Закупените стоки изпращате на купувача чрез куриер и плащането се извършва от клиента ви с наложен платеж. И така тъ [...]

Виж повече

ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНА!?

Решава служителят, оставя автомобила в гората, хвърля ключовете на свой колега и повече не се появява на работа. Ни вест, ни кост от него ... Вие ядосано реагирате с думите: „Ей сега ще му се обадя и ще му кажа, че е уволнен дисциплинарно!“... А зада [...]

Виж повече

Собственичка на ЕООД в майчинство

Има ли право да получава парично обезщетение за бременност и раждане собственичка на ЕООД, която работи по трудово правоотношение и към момента на започване на дейността на фирмата тя е в платен отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко [...]

Виж повече