Премини към основното съдържание

Казуси

Обезщетение за майчинство при работа по граждански или втори трудов договор по същото време

Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни или за периода на отглеждане на дете до 2-годишна възраст лице, което започне работа по втори трудов договор или полага труд без трудово правоотношение?

Виж повече

Осигуряване на пенсионер, работещ на граждански договор

Да започнем с това, че редът за осигуряване на лицата, работещи без трудови правоотношения, е регламентиран в чл. 4, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/ и чл. 5 и чл. 6 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващи [...]

Виж повече

Продажба на лотарийни билети

Фирма „ФР“ ЕООД, чиято дейност е търговия на дребно с хранителни стоки, решава да продава лотарийни билети. Сключва договор с фирма „Б“ /организатор на лотарийната игра/, която ще предоставя лотарийните билети на фирма „ФР“ ЕООД за продажба на клиент [...]

Виж повече

Обезщетение за майчинство при раждане в страна от Европейския съюз

Ваша служителка, която разбира, че сте се осигурявали, решава да роди в болница, намираща се в друга страна – членка на Европейския съюз /Германия/. Въпросът е има ли право на обезщетение за майчинство и какво следва да се направи?

Виж повече

Облагане на дохода от лихва от предоставен паричен заем съгласно ЗДДФЛ

Местно физическо лице предоставя заем на друго физическо лице в размер на 15 000 лева за срок от четири години, а също така предоставя заем и на фирма „Е“ ЕООД в размер на 50 000 лева за срок от пет години.

Виж повече

Третиране на юридически услуги, свързани с недвижими имоти по ЗДДС

Фирмата с немски ДДС номер решава да закупи складова база в България и в тази връзка използва услуги на адвокатска фирма, регистрирано за целите на ЗДДС в България.

Виж повече

Тристранни операции – същност и данъчно третиране

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при които стоката се транспортира директно до купувача – фирма от трета страна на територията на Румъния [...]

Виж повече

Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България? – част 2

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“ бе представена ситуация, при която българска фирма, регистрирано по ЗДДС в България закупува стоки от европейски доставчик, който разполага с валиден холандски ДДС н [...]

Виж повече

Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоките не пристигат в България?

Българска фирма, регистрирано по ЗДДС в България закупува стоки от европейски доставчик, който разполага с валиден холандски ДДС номер. Транспортът на стоките е организиран и е за сметка на българската фирма. Договорени са условия на доставката FAC / [...]

Виж повече

Самолетни билети - данъчно признаване и начисляване на ДДС

Нека разгледаме съвсем реалната ситуация, в която вие изпращате в командировка ваш служител до Берлин. Вие купувате самолетен билет от нискотарифна компания за полет София – Берлин – София и съответно получавате фактура за закупените билети от центра [...]

Виж повече