Премини към основното съдържание

Казуси

ПРОТОКОЛ ЗА АНУЛИРАНЕ ИЛИ КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ

Нерядко се случва, дори и на нас счетоводителите, да пообъркаме фактурата и в бързината да я предоставим на нашия клиент. Нека например вземем случая, в който поради техническа причина сме дублирали номер на фактура, т.е. издали сме фактура с един и [...]

Виж повече

ОБЛАГАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА ПО ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР

Във вашата фирма е взето решение на наетия персонал ежемесечно да се предоставят ваучери за храна. Направените разходи за ваучери съответстват на определението за социални разходи, предоставени в натура съгласно &1, т. 34 от Допълнителните разпоредби [...]

Виж повече

ОБЛАГАНЕ С ДДС ПРИ ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

За щастие, търговията с продаваните от вас дрехи и аксесоари се развива благоприятно, до такива нива, че трябва да се замислите как стои въпросът с регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Също така е важно да споменем, че има [...]

Виж повече

Онлайн търговия от физическо лице

Вие като физическо лице решавате да закупувате дрехи и други аксесоари и съответно да ги продавате в интернет също на физически лица. Закупените стоки изпращате на купувача чрез куриер и плащането се извършва от клиента ви с наложен платеж. И така тъ [...]

Виж повече

ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНА!?

Решава служителят, оставя автомобила в гората, хвърля ключовете на свой колега и повече не се появява на работа. Ни вест, ни кост от него ... Вие ядосано реагирате с думите: „Ей сега ще му се обадя и ще му кажа, че е уволнен дисциплинарно!“... А зада [...]

Виж повече

Собственичка на ЕООД в майчинство

Има ли право да получава парично обезщетение за бременност и раждане собственичка на ЕООД, която работи по трудово правоотношение и към момента на започване на дейността на фирмата тя е в платен отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на малко [...]

Виж повече

Издаване на фактура на физическо лице

Задължени ли сте да издадете фактура при извършена продажба на физическо лице?

Виж повече

Обезщетение за майчинство при работа по граждански или втори трудов договор по същото време

Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни или за периода на отглеждане на дете до 2-годишна възраст лице, което започне работа по втори трудов договор или полага труд без трудово правоотношение?

Виж повече