Премини към основното съдържание

Счетоводни казуси

ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ЗАГУБА – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС

Фирма, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност, чиято дейност е търговия с дрехи, се налага да продаде част от стоката на цена по – ниска от доставната им стойност.

Виж повече

БРАК НА СТОКИ, ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

Основна дейност на фирмата ви е продажба на различни видове хранителни добавки, вафли и енергийни напитки с различен асортимент, които имат на опаковката указан срок на годност от производителя. След изтичане на срока на годност се налага бракуване н [...]

Виж повече

ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

Предстои ви продажба на стоки на клиент, регистриран за целите на ДДС в Германия. Стоките обаче ще се транспортират до Румъния. Транспортът на стоките ще се извърши със собствен транспорт от получателя на доставката. Възниква въпросът това вътреобщно [...]

Виж повече

КАРТИ ЗА СПОРТ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Имате сключен договор с фирма, която ви е предоставила възможност да осигурите на служителите си карти за спорт на преференциални цени. Работещите при вас желаят да се възползват от тези карти, тъй като те им дават право да посещават различни спортни [...]

Виж повече

ТРАНСПОРТ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Фирмата ви е отдалечена, разположена извън рамките на населеното място. Липсва обществен транспорт. Във връзка с нормалното протичане на работния процес се налага превозът на работниците и служителите от местоживеене до месторабота и обратно да се из [...]

Виж повече

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ НАЕМ НА ОФИС В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Вашата фирма ползва под наем офис, който се управлява съгласно Закона за управление на етажната собственост. Наемът заплащате в брой срещу издадена квитанция. Какви данъци следва да удържите и кога следва да ги внесете!? Какви декларации следва да бъ [...]

Виж повече

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ!?

Собственик сте на фирма, чиято дейност е търговия със стоки чрез онлайн магазин. Стоките, за които има направени поръчки през онлайн магазина, изпращате чрез куриерска фирма до съответния клиент. Плащанията се събират от куриера чрез наложен платеж.

Виж повече

РАЗХОДИ ЗА ГОРИВО – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТАЛНА ОБОСНОВАНОСТ

И постоянно ми задават въпроса „Нужни ли са тези пътни листи/пътни книжки? Не може ли фактурата за закупено гориво да се осчетоводи направо на разход?“

Виж повече

ФИНАНСОВ ИЛИ ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ!? КОЙ ДА ИЗБЕРЕМ ПРИ ПОКУПКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ!?

Нуждаете се от автомобил, който ще използвате за целите на основната дейност на вашата фирма. Автомобилът, на който сте се спрели е лек. Решили сте да се обърнете към лизингова компания, която да финансира покупката.

Виж повече

ТРУДНОСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ. ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ.

Като имаме предвид проблемът с междуфирмената задлъжнялост, би било полезно да разгледаме темата относно обезценката и данъчното третиране при отписване на несъбираеми вземания. Лошото е, че най – вероятно ще има суми, които поради една или друга при [...]

Виж повече