Премини към основното съдържание

Казуси

КАРТИ ЗА СПОРТ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Имате сключен договор с фирма, която ви е предоставила възможност да осигурите на служителите си карти за спорт на преференциални цени. Работещите при вас желаят да се възползват от тези карти, тъй като те им дават право да посещават различни спортни [...]

Виж повече

ТРАНСПОРТ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО МЕСТОРАБОТА – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Фирмата ви е отдалечена, разположена извън рамките на населеното място. Липсва обществен транспорт. Във връзка с нормалното протичане на работния процес се налага превозът на работниците и служителите от местоживеене до месторабота и обратно да се из [...]

Виж повече

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ И НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ С ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ!?

Собственик сте на фирма, чиято дейност е търговия със стоки чрез онлайн магазин. Стоките, за които има направени поръчки през онлайн магазина, изпращате чрез куриерска фирма до съответния клиент. Плащанията се събират от куриера чрез наложен платеж.

Виж повече

РАЗХОДИ ЗА ГОРИВО – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТАЛНА ОБОСНОВАНОСТ

И постоянно ми задават въпроса „Нужни ли са тези пътни листи/пътни книжки? Не може ли фактурата за закупено гориво да се осчетоводи направо на разход?“

Виж повече

ФИНАНСОВ ИЛИ ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ!? КОЙ ДА ИЗБЕРЕМ ПРИ ПОКУПКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ!?

Нуждаете се от автомобил, който ще използвате за целите на основната дейност на вашата фирма. Автомобилът, на който сте се спрели е лек. Решили сте да се обърнете към лизингова компания, която да финансира покупката.

Виж повече

ТРУДНОСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ. ОБЕЗЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ.

Като имаме предвид проблемът с междуфирмената задлъжнялост, би било полезно да разгледаме темата относно обезценката и данъчното третиране при отписване на несъбираеми вземания. Лошото е, че най – вероятно ще има суми, които поради една или друга при [...]

Виж повече

Командировъчните по договор за управление и контрол и справката за изплатени суми по чл. 73 от ЗДДФЛ

Съдружник сте във фирма, където работите по договор за управление и контрол. Постоянно ви се налага да пътувате в командировка във връзка с дейността на управляваната от вас фирма, за което ви се изплащат командировъчни – пътни, дневни и квартирни.

Виж повече

ПОДОБРЕНИЕ НА НАЕТ АКТИВ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Дефиниция на понятието „подобрение“ е дадена в §1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. „Подобрение“ е дейността по извършване на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценена [...]

Виж повече

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Вашата фирма има сключен договор за наем на офис, който използвате за целите на обичайната си дейност. Налага се текущ ремонт на офиса във връзка с текущото му поддържане и обичайно ползване, за който са направени разходи за ваша сметка.

Виж повече